ČLÁNOK
SLSP eviduje anonymné vklady v objeme 8,7 mld. Sk
18. augusta 2003

Klienti Slovenskej sporiteľne, a. s. (SLSP) previedli od roku 2001 do konca júla tohto roku z anonymných vkladov na neanonymné vyše 16,8 mld. Sk. Objem anonymných vkladov, ktoré sa musia previesť sa tak v SLSP znížil z pôvodných 25,5 mld. Sk na súčasných 8,7 mld. Sk. Banka tak evidovala k 30. júlu približne 1,38 mil. anonymných vkladov a od 1. augusta ich úročí sadzbou 0,1 % p. a. pre korunové anonymné vklady a 0,01 % p. a. pre devízové anonymné vklady. Vklady do 100 Sk sa neúročia. Informovala o tom hovorkyňa SLSP Eva Forraiová – Güttlerová.

„Na tempe odanonymňovania sa v letných mesiacoch prejavilo dovolenkové obdobie,“ uviedla vedúca odboru pasívnych obchodov SLSP Mária Poláková. Priemerne sa mesačne prevedú z anonymných na neanonymné viac ako 20 tis. vkladov s priemerných objemom okolo 800 mil. Sk. „V poslednom štvrťroku by sa objem aj počet anonymných vkladov, ktoré sa zmenia na neanonymné mal výrazne zvýšiť,“ dodala Poláková.

Banka eviduje vyše 200 tis. vkladných knižiek so zostatkom do 100 Sk a viac ako 600 tis. so zostatkom do 500 Sk. Veľká časť týchto vkladov zostane pravdepodobne anonymná aj po 31. decembri 2003. SLSP zároveň upozorňuje, aby si klienti nenechávali prevod anonymných vkladných knižiek a vkladových listov na poslednú chvíľu.

Nutnosť prevodu anonymných vkladov na vklady na meno prípadne na iný produkt vyplýva z novely Občianskeho zákonníka, ktorý udeľuje banke povinnosť ukončiť vkladový vzťah pri vkladoch na doručiteľa k 31. decembru. Od budúceho roku SLSP nebude úročiť všetky anonymné vklady. Od januára začne plynúť trojročná premlčacia lehota, počas ktorej si klienti môžu kedykoľvek vybrať zostatok zo svojho anonymného vkladu. Novela zákona anonymné vklady ruší z dôvodu aproximácie s legislatívou Európskej únie, ktorá tieto vklady neuznáva z dôvodu ich možného zneužitia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS