ČLÁNOK
SLSP a VÚB vítajú reštrukturalizáciu bánk
18. novembra 1999

Slovenská sporiteľňa, a.s., (SLSP) Bratislava a Všeobecná úverová banka, a.s., (VÚB) Bratislava vítajú rozhodnutie vlády o reštrukturalizácii bankového sektora. „Pripravený model reštrukturalizácie korešponduje s doterajším vývojom, ako aj so samotnými možnosťami banky,“ povedal na medzinárodnej konferencií Možnosti investovania v SR, generálny riaditeľ divízie treasury VÚB Viliam Ostrožlík.
VÚB má na slovenskom trhu približne 20 % podiel na trhu primárnych vkladov a 30 % podiel na trhu úverov. „Ak sa naplnia hlavné zámery reštrukturalizácie, ktoré spočívajú v zlepšení likvidity banky, znížení závislosti od cudzích zdrojov a hlavne v riešení úverového portfólia, banka bude pripravená na samotný odpredaj podielu štátu,“ povedal V. Ostrožlík. Podľa neho má banka výborné podmienky na ďalší rozvoj, aj vzhľadom na širokú pobočkovú sieť. O podobnom priebehu reštrukturalizácie informoval aj generálny riaditeľ divízie stratégie SLSP Martin Barta. „Jedným z významných cieľov reštrukturalizácie aj redukcia počtu pracovníkov a tým zefektívnenie pracovnej sily banky,“ dodal. Podľa neho predstavuje SLSP vysoký potenciál na trhu.
Obaja predstavitelia bánk ďalej informovali o stratégií a pripravovaných novinkách. Prvý decembrový týždeň by mali byť známe mená poradcov, ktorí budú koordinovať odpredaje podielov štátu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS