ČLÁNOK
Slovnaft zvýšil tržby o 87 % a zdvojnásobil export
31. októbra 2000

Rast tržieb ovplyvnil hlavne cenový vývoj na ropnom trhu a nábeh rafinérskeho komplexu EFPA.

Najväčšia slovenská rafinéria Slovnaft, a.s., Bratislava spracovala za prvých deväť mesiacov 4 mil. ton ruskej ropy. Medziročne tak objem spracovania klesol v súlade s podnikateľským plánom o 30 tis. ton. Tržby z predaja dosiahli 50,43 mld. Sk, čo znamená zvýšenie o 23,58 mld. Sk, čiže o 87 %. Vývoz pri dvojnásobnom medziročnom zvýšení dosiahol 34,28 mld. Sk, export do ČR pritom stúpol o 5,62 mld. Sk na 12,62 mld. Sk. Agentúru SITA informoval hovorca spoločnosti Ľubomír Žitňan.
Rast tržieb ovplyvnil cenový vývoj ropných výrobkov a ropy, ktorej priemerná hodnota za deväť mesiacov narástla z 15,802 USD za barel v roku 1999 na 28,012 USD za barel v tomto roku. Rast tržieb významne ovplyvnila aj zmena štruktúry výrobkov v dôsledku nábehu nového rafinérskeho komplexu EFPA, s čím súvisí viac ako dvojnásobný medziročný rast pridanej hodnoty. Z približne rovnakého množstva ropy Slovnaft vyrobil a zvýšil predaj autobenzínov o 35 % a predaj motorovej nafty o 9 %. Vzrástol tiež predaj mazacích olejov, glykolov a polypropylénu, súčasne sa o viac ako polovicu znížil predaj vykurovacích olejov.
Finančné náklady v najvýznamnejšej miere ovplyvnila tvorba rezerv na kurzové straty, ktoré boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie o 1,2 mld. Sk. Išlo najmä o rezervy na straty z úverov čerpaných v cudzej mene, ktoré tvoril podnik v dôsledku oslabovania slovenskej koruny. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu stavu všetkých úverov, Slovnaft z nich totiž splatil 79 mil. USD. Ich stav naďalej významne ovplyvňuje pohyb kurzu slovenskej koruny voči cudzím menám a hlavne oslabovanie voči USD.
Slovnaft uzavrel prvé tri štvrťroky s hrubým ziskom 781,934 mil. Sk, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenal stratu 2,701 mld. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok bol v tomto roku kladný vo výške 5,362 mld. Sk a finančný hospodársky výsledok záporný vo výške 4,566 mld. Sk. Ku koncu septembra 1999 predstavoval prevádzkový zisk 1,84 mld. Sk a strata z finančných operácií 4,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS