ČLÁNOK
Slovnaft zaznamenal v prvom štvrťroku zisk 362 mil. Sk
1. júla 2002

Rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahla v prvom kvartáli neauditovaný a nekonsolidovaný zisk 362,024 mil. Sk, čo predstavuje jeho medziročné zníženie takmer o 60 % z 896,9 mil. Sk. Výsledky, o ktorých spoločnosť informovala, sú podľa slovenských účtovných štandardov. Slovnaft zaznamenal za prvé tri mesiace medziročné zníženie tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb o necelých 5 mld. Sk na 10,541 mld. Sk. Prevádzkový zisk v dôsledku toho klesol z 1,568 mld. Sk na 514,169 mil. Sk. Naopak, spoločnosti sa podarilo výrazne zredukovať stratu z finančných operácií zo 670,4 mil. Sk v prvom štvrťroku 2001 na 123,145 mil. Sk v prvom kvartáli 2002.

Bilančná suma Slovnaftu predstavovala ku koncu marca 53,008 mld. Sk, z toho stále aktíva tvorili 37,848 mld. Sk. Vlastné imanie medziročne vzrástlo na 36,594 mld. Sk, cudzie zdroje naopak klesli o viac ako tretinu na 15,695 mld. Sk. Bankové úvery a výpomoci sa na tejto sume podieľali 7,986 mld. Sk. Spoločnosť eviduje základné imanie 20,625 mld. Sk.

Podľa neauditovaných a konsolidovaných výsledkov vypracovaných podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) dosiahla skupina Slovnaft za prvý štvrťrok tohto roka čistý zisk 616 mil. Sk, čo predstavuje pokles zo 768 mil. Sk za rovnaké obdobie roku 2001. Zisk na akciu sa znížil z 37,3 Sk na 29,9 Sk. Zisk pred zarátaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) zaznamenal v januári až marci 2002 medziročný pokles o 55,3 % na 1,195 mld. Sk. Medzi hlavné príčiny slabých výsledkov patrí podľa spoločnosti okrem nepriaznivých trhových podmienok kvôli nízkym cenám aj zmena harmonogramu plánovanej údržby a neplánované odstávky v januári. Naopak, výsledky pozitívne ovplyvnili akcie na podporu zvyšovania efektívnosti a synergie s maďarským akcionárom – spoločnosťou MOL, ktoré čiastočne eliminovali negatívny vplyv externého prostredia.

K ultimu minulého roka vlastnil 36,2 % akcií Slovnaftu maďarský MOL, 28,7-percentným akcionárom bola Slovintegra, a.s., 8,4 % kontrolovala The Bank of New York a 4,3 % ovládala Všeobecná úverová banka, a.s., Slovbena, a.s. vlastnila 2,9 %, Istrobanka, a.s. 2,5 %, Poštová banka, a.s. 1,8 % a Banka Slovakia, a.s. 1,7 %. Podiel The Bank of New York získala začiatkom júna Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS