ČLÁNOK
Slovnaft za štvrťrok so stratou 302,16 mil. Sk
28. apríla 2000

Slovnaft, a.s., Bratislava uzavrel štvrťročné hospodárenie so stratou 302,16 mil. Sk, pričom pred rokom vykazoval v rovnakom období nekonsolidovanú stratu 697,056 mil. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti klesol z minuloročných 122,629 mil. Sk na 28,729 mil. Sk, podniku sa však podarilo zredukovať stratu z finančných operácií z 819,46 mil. Sk na 327,358 mil. Sk. Tržby Slovnaftu za predaj vlastných výrobkov a služieb sa zdvojnásobili zo 6,516 mld. Sk na 13,32 mld. Sk.
Slovnaft eviduje k ultimu marca celkové aktíva 50,39 mld. Sk, z nich obežné aktíva tvoria 13,17 mld. Sk. Dlhodobé pohľadávky predstavujú 1,723 mld. Sk, krátkodobé dosahujú takmer 5,777 mld. Sk. Na pasívach sa vlastné imanie podieľa 21,911 mld. Sk a cudzie zdroje 28,217 mld. Sk. Z nich bankové úvery a výpomoci predstavujú 16,057 mld. Sk, z toho dlhodobé bankové úvery 9,79 mld. Sk.
Slovnaft skončil minulý rok s čistou stratou takmer 2,5 mld. Sk podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS, kým v roku 1998 dosiahol ešte čistý zisk 76 mil. Sk a v predchádzajúcom roku kladný výsledok až 1,8 mld. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti predstavoval k ultimu roka 3,1 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1998 poklesol o 22,8 %. Celkový výsledok zredukovali prevažne kurzové straty vo výške 2,7 mld. Sk, ako aj náklady na pôžičky za 2,6 mld. Sk.
Koncom marca podpísala maďarská ropná spoločnosť MOL dohodu o strategickom investorstve v Slovnafte. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD (približne 11,5 mld. Sk). Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Tento podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií, do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS