ČLÁNOK
Slovnaft už zaslal strategickým partnerom základné dokumenty
8. novembra 2000

Slovnaft, a.s., zaslal v stredu minulý týždeň potenciálnym strategickým partnerom základné dokumenty týkajúce sa podmienok ich vstupu do spoločnosti. Ako uviedol prezident spoločnosti Slavomír Hatina, dokumenty boli adresované „viac než piatim potenciálnym investorom“. Do 10. decembra očakáva Slovnaft od týchto spoločností odpovede a stanoviská a potom začnú konkrétne rokovania.
Podľa slov šéfa spoločnosti konkrétne podmienky vstupu investora sa budú počas rokovaní obojstranne prispôsobovať, keďže potenciálni investori majú záujem o čo najnižšiu cenu a Slovnaft o čo najvyššiu efektívnosť. S. Hatina poznamenal, že v súčasnosti prebieha príprava ďalších pätnástich dokumentov týkajúcich sa vstupu strategického investora, ktoré bližšie nešpecifikoval.
Podľa dostupných informácií záujem o vstup do Slovnaftu prejavili viaceré významné spoločnosti ako napríklad maďarský koncern MOL, alebo rakúsky OMV.
S. Hatina sa opätovne vyjadril aj k vzťahom Slovnaftu s Fondom národného majetku SR (FNM) v súvislosti s privatizáciou spoločnosti. „Stále platí to, čo som dohodol s bývalým prezidentom FNM SR Ľudovítom Kaníkom. V momente, keď vláda SR rozhodne, že nemá žiadne pohľadávky voči Slovintegre a tá nemá žiadne záväzky, Slovintegra je pripravená okamžite vrátiť 10 % akcií Slovnaftu. Čakáme iba na vyzvanie,“ vysvetlil prezident Slovnaftu.
Súčasný najväčší akcionár Slovnaftu, Slovintegra, a.s., Bratislava, nadobudol 39 % balík akcií Slovnaftu rozhodnutím FNM SR z 10. augusta 1995 pri cene 1 000 Sk za akciu. Ďalších 15 % základného imania Slovnaftu kúpila pri cene 384 Sk v júni 1997.
Slovnaft, a.s., Bratislava ukončil deväť mesiacov tohto roka s neauditovanou a nekonsolidovanou stratou 2,701 mld. Sk, kým v rovnakom období uplynulého roku vykázal zisk 1,776 mld. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb medziročne vzrástli o 13,2 % na 26,5 mld. Sk a výroba dosiahla pri približne rovnakom zvýšení 27,5 mld. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok však klesol z minuloročných 2,56 mld. Sk na 1,84 mld. Sk. Výrazne sa prehĺbila strata z finančných operácií, ktorá pri medziročnom náraste o 3,726 mld. Sk dosiahla v treťom kvartáli takmer 4,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS