ČLÁNOK
Slovnaft už podpísal zmluvu s Transpetrolom o preprave ropy
31. mája 2002

Rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava plánuje v tomto roku úplne alebo čiastočne zrekonštruovať 30 čerpacích staníc, čo si vyžiada investičné náklady 1,1 mld. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ Slovnaftu Vratko Kaššovic.

V. Kaššovic zároveň uviedol, že Slovnaft bude mať záujem o čerpacie stanice spoločnosti British Petroleum, ktorá oznámila odchod zo slovenského trhu a vlastní tu 11 čerpacích staníc. V prípade úspechu si táto transakcia vyžiada súhlas Protimonopolného úradu SR (PMÚ). Pri akvizícii Slovnaftu maďarskou spoločnosťou MOL stanovil totiž PMÚ podmienku, podľa ktorej nesmie celkový počet čerpacích staníc oboch spoločností prekročiť do konca roku 2004 ich počet v dobe uzavretia zmluvy, čiže 333 čerpacích staníc. Slovnaft získal súhlasné stanovisko PMÚ k nedávnemu odkúpeniu dcéry spoločnosti MOL, firmy MOL Slovensko, ktorá v SR prevádzkovala čerpacie stanice. Tieto však už boli započítané do daného počtu 333. Predstavitelia Slovnaftu zároveň oznámili, že Slovnaft už podpísal zmluvu s Transpetrolom o preprave ropy, jej podmienky však nechceli konkretizovať.

Predstavitelia spoločnosti sa vyjadrili aj k plánovanému prepúšťaniu zamestnancov, pričom redukcia pracovníkov dosiahne podľa predsedu predstavenstva Slavomíra Hatinu minimálne 7 % ročne. „Platy zamestnancov sa však zvyšujú. V minulom roku predstavoval priemerný zárobok v Slovnafte takmer 22 300 Sk, v tomto roku vzrastú mzdy v priemere o 20 %,“ dodal.

Akcionári Slovnaftu rozhodli na stredajšom valnom zhromaždení, že na dividendy akcionárom pôjde 25,62 % zisku po zdanení, ktorý dosahuje 4,669 mld. Sk. Tento zisk tvorí čistý zisk Slovnaftu, a.s. v objeme 4,356 mld. Sk zvýšený o zisky Slovnaft Trade, a.s. a Slovnaft Benzinol, a.s. Dividenda tak dosiahne 58 Sk na akciu, resp. 5,8 % nominálnej hodnoty akcie. Nerozdelený zisk vo výške 68,1 % celkového zisku, čiže približne 3,2 mld. Sk, by mal byť určený prevažne na investície. V najbližších piatich rokoch plánuje Slovnaft použiť na rekonštrukciu siete čerpacích staníc 5 až 6 mld. Sk, na program zvýšenia kvality motorovej nafty v súlade s požiadavkami Európskej únie by malo do konca roka 2004 smerovať 70 mil. USD a rozvoj petrochémie si vyžiada 130 mil. USD. Zo zisku určeného na rozdelenie pôjde do zákonného rezervného fondu 5 % a na dotáciu sociálneho fondu 1,28 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS