ČLÁNOK
Slovnaft upisuje nové akcie
6. novembra 2000

Akcionári Slovnaftu môžu upísať 4 156 276 nových akcií pri cene 38 USD za kus.
Utorok 7. november je jediný deň určený na upisovanie 4 156 276 nových akcií Slovnaftu, a.s., Bratislava. Prostredníctvom navýšenia základného imania spoločnosti zo 16,469 mld. Sk na 20,625 mld. Sk, o ktorom rozhodlo ešte mimoriadne valné zhromaždenie 24. mája, by mal získať v spoločnosti rozhodujúce postavenie strategický investor, maďarský ropný a plynárenský koncern MOL.
Upisovanie sa bude konať v ING Bank N.V. v Bratislave. Nové akcie môžu získať iba doterajší akcionári emitenta, podľa podielu na doterajšom základnom imaní. Za každú vlastnenú akciu Slovnaftu môžu akcionári získať 0,2524 novej akcie. Predstavenstvo stanovilo upisovaciu cenu nových akcií na 38 USD (zhruba 1900 Sk), pričom upisovatelia ju môžu splatiť v slovenských korunách alebo v amerických dolároch. Oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti upísania akcií a zvýšenia základného imania uverejní predstavenstvo do 30 dní odo dňa upisovania.
Na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej 31. marca s akcionármi Slovnaftu, spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava, získa maďarská spoločnosť MOL v Slovnafte najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD. Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Pri určenej cene 38 USD za akciu tak 150 mil. USD stačí na odkúpenie 3 947 368 akcií. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.
MOL kontroluje podľa dostupných informácií 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %. Slovbena, Slovintegra a MOL by mali spolu kontrolovať 56,6 % Slovnaftu, čo by umožňovalo maďarskému investorovi získať približne 2,35 mil. kusov novoemitovaných akcií v prípade plnej účasti zvyšných akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS