ČLÁNOK
Slovnaft ukončil polrok s čistým ziskom viac ako 188 mil. Sk
26. júla 2000

Slovnaft, a.s., Bratislava ukončil hospodárenie v prvom polroku s čistým ziskom 188,338 mil. Sk, v rovnakom období minulého roka to bola strata vo výške 2,947 mld. Sk. V prvom polroku 1998 zaznamenala spoločnosť zisk po zdanení v objeme 1,069 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.
Polročný prevádzkový hospodársky výsledok Slovnaftu predstavoval zisk 2,542 mld. Sk, čo znamená zlepšenie oproti minuloročnému zisku, ktorý predstavoval 1,041 mld. Sk. Vo finančných operáciách skončila spoločnosť v strate 2,336 mld. Sk, tá však rok predtým dosahovala až 3,98 mld. Sk. Tohtoročná strata bola podobne ako v predchádzajúcom roku vykázaná najmä v dôsledku tvorby rezerv na finančné náklady v objeme 3,563 mld. Sk.
Podstatná zmena v hospodárení Slovnaftu nastala vo zvýšení tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb z minuloročných 15,502 mld. Sk na 28,934 mld. Sk v tomto roku. Celkový objem výroby predstavoval 29,568 mld. Sk, výrobná spotreba dosiahla 24,602 mld. Sk.
Bilančná suma podniku bola ku koncu júna na úrovni 55,052 mld. Sk, medziročne sa tak zvýšila o 1,415 mld. Sk. Majetok stálej povahy tvoril takmer 66 % aktív. Krátkodobé pohľadávky v sume 6,691 mld. Sk predstavovali najväčšiu časť obežných aktív. Suma krátkodobých záväzkov dosiahla naproti tomu 9,768 mld. Sk. Celková zadlženosť bola koncom júna na úrovni 58 %, úverová zaťaženosť meraná podielom bankových úverov a výpomocí na vlastnom imaní prevýšila 82 %. Vlastné imanie Slovnaftu predstavovalo 22,397 mld. Sk, základné imanie bolo 16,469 mld. Sk.
Slovnaft, a.s. ukončil minulý rok podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS s čistou stratou 2,484 mld. Sk, v roku 1998 dosiahol čistý zisk 76 mil. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti predstavoval k ultimu roka 1999 sumu 3,106 mld. Sk, v porovnaní s rokom 1998 poklesol o 22,8 %.
Slovnaft je vedúcim dodávateľom rafinérskych výrobkov na Slovensku a má dominantnú trhovú pozíciu pri predaji benzínov a nafty na Slovensku pre veľkoodberateľov. Maloobchodná sieť zahŕňa 366 čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Ukrajine.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS