ČLÁNOK
Slovnaft ukončil minulý rok s čistou stratou 2,484 mld. Sk
4. apríla 2000

Slovnaft, a.s., Bratislava ukončil minulý rok s čistou stratou 2,484 mld. Sk podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS, kým v roku 1998 dosiahol ešte čistý zisk 76 mil. Sk a v predchádzajúcom roku kladný výsledok až 1,816 mld. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti predstavoval k ultimu roka 3,106 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1998 poklesol o 22,8 %. Celkový výsledok zredukovali prevažne kurzové straty vo výške 2,684 mld. Sk, ako aj náklady na pôžičky za 2,609 mld. Sk. Krátkodobé záväzky spoločnosti však vystúpili až o 49 % na 18,002 mld. Sk, z čoho záväzky z obchodného styku vystúpili o 57,6 % na 8,768 mld. Sk. Vyplynulo z výsledkov, ktoré zverejnila spoločnosť.
Aktíva spoločnosti sa k ultimu roka zvýšili o 4,6 % na 57,782 mld. Sk. Stále aktíva zaznamenali mierny pokles, obežné sa zvýšili predovšetkým pod vplyvom nárastu zásob ako aj pohľadávok a preddavkov. Slovnaft disponoval k ultimu roka zásobami za 5,653 mld. Sk v porovnaní s 3,402 mld. Sk na konci roka 1998. Pohľadávky a preddavky spoločnosti sa zvýšili o 1,017 mld. Sk na 6,552 mld. Sk. Spoločnosť zvýšila aj predaj o 20 % na 43,755 mld. Sk, 31,357 mld. Sk tvorili náklady na predaj.
Rezervy spoločnosti sa znížili z úrovne 9,261 mld. Sk na 6,664 mld. Sk, kapitál spoločnosti zostáva na úrovni 16,469 mld. Sk. Dlhodobé záväzky Slovnaftu mierne poklesli v dôsledku poklesu dlhodobých záväzkov o 6,2 % na 15, 911 mld. Sk. Záväzky spoločnosti spolu vo výške 33, 913 mld. Sk prevyšujú kapitál a rezervy podniku o 10,780 mld. Sk, rok predtým ich prevyšovali o 3,269 mld. Sk.
Slovnaft je vedúcim dodávateľom rafinérskych výrobkov na Slovensku a má dominantnú trhovú pozíciu pri predaji benzínov a nafty na Slovensku pre veľkoodberateľov. Maloobchodná sieť zahŕňa 366 čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Ukrajine. Spoločnosť vyrobila za uplynulý rok 1,819 mil. ton nafty, 1,014 mil. ton benzínu a 1,032 miliónov ton vykurovacieho oleja. Z hlavných petrochemických výrobkov dominoval polypropylén v množstve 159 tisíc ton.
Od roku 1995 preinvestovala skupina Slovnaft vyše 25 mld. Sk na maloobchodné aktivity a na modernizáciu rafinérie v rámci projektu EFPA. Rozpočtové náklady na projekt EFPA boli vo výške 17,8 mld. Sk. Projekt bol plne spustený do výroby ako celok koncom marca 2000 a bude znamenať významné zvýšenie objemu výroby svetlých produktov (benzínov a nafty) v Slovnafte. Pri nezmenenom nákupe ropy by sa tak výroba benzínu mala v tomto roku zvýšiť o 61 %, nafty o 18,4 %, výroba vykurovacieho oleja naopak poklesnúť o 68 %.
V minulom roku rozšíril Slovnaft počet čerpacích staníc v ČR o 6 na 41, otvorila dve stanice v Poľsku a jednu na Slovensku. Celkovo tak vlastní 360 čerpacích staníc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS