ČLÁNOK
Slovnaft predpokladá v tomto roku stratu vyše 2,8 mld. Sk
25. júna 1999

Stratu 2,83 mld. Sk pri tržbách za vlastné výrobky na úrovni 32,62 mld. Sk predpokladá v tomto roku Slovnaft, a.s., Bratislava. Prezident spoločnosti Slavomír Hatina ďalej informoval, že výnosy z prevádzkovej činnosti by mali v roku 1999 predstavovať 37,9 mld. Sk a prevádzkový hospodársky výsledok 1,95 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na celkovej strate bude podieľať tvorba rezerv na kurzové straty z devízových úverov. Pri odhadnutom kurze 44 SKK/USD musí podnik vytvoriť rezervu 3,58 mld. Sk. Uvedené predpoklady počítajú s priemernou cenou ropy Brent na úrovni 14,5 – 14,8 USD za barel.
V tomto roku spracuje Slovnaft 5,16 mil. ton ropy, čo je takmer o 3,5 % menej ako v roku 1998. O 200 tis. ton sa zníži aj predaj výrobkov, výrazne by sa však mala zvýšiť výroba a predaj autobenzínov. Rozhodujúcou úlohou spoločnosti je nábeh technologického komplexu EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií s investičnými nákladmi 526 mil. USD.
Prvých päť mesiacov tohto roka hospodáril Slovnaft so stratou 950,7 mil. Sk. Tento výsledok ovplyvnil podľa S. Hatinu prepad kurzu slovenskej koruny, ako aj časové zaostávanie cien výrobkov za nárastom ceny ropy. Vzhľadom na kurz slovenskej koruny k 31. máju dosiahla hodnota možnej kurzovej straty 3,9 mld. Sk, pričom spoločnosť vytvorila rezervu 2,03 mld. Sk. Za uvedené obdobie spracoval podnik 2,19 mil. ton ropy, predaj sa medziročne znížil takmer o 7 % na 12,2 mld. Sk. Vývoz dosiahol 8,18 mld. Sk, teda 66,9 % z predaja. Do ČR smerovalo 24 % exportu. Predaj autobenzínov zvýšil Slovnaft medziročne o 15 % pri 65 % raste exportu, vývoz motorovej nafty sa zvýšil o 14 % pri rovnakom objeme predaja.
Vzhľadom na májovú splátku úveru vo výške 50 mil. USD potreboval podnik podľa viceprezidenta pre ekonomiku a financie Dušana Durmisa generovať v tomto období vlastné zdroje. Preto požiadal daňový úrad o odklad splátky spotrebnej dane v objeme 960 mil. Sk. Prvú časť tohto objemu uhradil Slovnaft k 15. júnu, celková čiastka by mala byť splatená k 30. júnu.
S. Hatina ďalej informoval, že Slovnaft podpísal 22. júna s hlavnými bankovými partnermi pohotovostný úver vo výške 35 mil. USD. Nezaistený úver aranžovala Citibank Slovakia a podnik ho použije na financovanie prevádzkového kapitálu a nákup ropy. Spoluaranžérmi úveru boli Bank Austria Creditanstalt Slovakia, Československá obchodní banka, ING Bank N.V., Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. Úverové podmienky nechcel S. Hatina špecifikovať, boli však „lepšie ako pri emisii eurobondov“.
Štvrtkové valné zhromaždenie Slovnaftu rozhodlo o rozdelení čistého zisku za rok 1998 vo výške 11,3 mil. Sk. Päť percent z neho bude smerovať do zákonného rezervného fondu, 43 % do fondu krytia hmotného investičného majetku a 52 % predstavuje dotáciu do sociálneho fondu. S. Hatina upozornil, že k ročnej účtovnej závierke ešte nie je výrok audítora. Dôvodom je skutočnosť, že Slovnaft zatiaľ nezískal od veriteľských bánk súhlas na odpustenie niektorých nesplnených finančných ukazovateľov. „Získanie súhlasu predpokladám v priebehu 2-3 týždňov. Ak by sa ho nepodarilo získať, prišlo by k preklasifikovaniu niektorých dlhodobých úverov podniku na krátkodobé,“ vysvetlil prezident Slovnaftu. Akcionári zastupujúci 61,67 % základného imania spoločnosti odsúhlasili aj zmenu stanov, ktorá ruší doterajšie povinné zastúpenie Ministerstva hospodárstva SR jedným členom v dozornej rade.
K ultimu minulého roka vlastnila Slovintegra 51 % Slovnaftu, Slovbena bola 5,84 % akcionárom. Európska banka pre obnovu a rozvoj zastúpená depozitárom The Bank of New York má 10,5 % podiel, SPP vlastní 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS