ČLÁNOK
Slovnaft po polroku so stratou 2,947 mld. Sk
5. augusta 1999

Slovnaft, a.s., Bratislava ukončil prvý polrok tohto roka so stratou vo výške 2,947 mld. Sk, v rovnakom období minulého roka spoločnosť zaznamenala zisk po zdanení vo výške 1,069 mld. Sk. Na priebežný hospodársky výsledok v roku 1999 vplývala najmä tvorba rezerv na finančné náklady v objeme 3,819 mld. Sk súvisiaca s poklesom kurzu slovenskej koruny. Zároveň došlo k medziročnému nárastu nákladových úrokov a ostatných finančných nákladov, čím sa strata z finančných operácií prehĺbila z 531,4 mil. Sk v roku 1998 na 3,98 mld. Sk v roku 1999.
Zhoršenie hospodárenia zaznamenal Slovnaft aj v prevádzkových činnostiach, keď minuloročný zisk v sume 1,612 mld. Sk poklesol na 1,041 mld. Sk v tomto roku. Príčinou bolo hlavne zvýšenie výrobnej spotreby v službách o 617 mil. Sk a zníženie vlastnej aktivácie o zhruba 450 mil. Sk. Okrem toho došlo k poklesu tržieb za predaj výrobkov a služieb Slovnaftu o 142 mil. Sk na 15,502 mld. Sk a k nárastu odpisov o 152 mil. Sk na 668,8 mil. Sk. Negatívny vývoj čiastočne kompenzovalo zredukovanie nákladov na predaj tovaru zo 646 mil. Sk na 279 mil. Sk.
Aktíva Slovnaftu stúpli oproti polroku 1998 o takmer 7 mld. Sk na 53,637 mld. Sk. Stále aktíva tvorili z tejto sumy 71,32 %, obežné aktíva 19,76 %. V objeme krátkodobých a dlhodobých pohľadávok Slovnaftu došlo k poklesu o 1,035 mld. Sk, záväzky sa naproti tomu zvýšili o 2,065 mld. Sk. Bankové úvery boli ku koncu júna na úrovni 21,062 mld. Sk, medziročne tak vzrástli o 5,505 mld. Sk. Celková zadlženosť Slovnaftu dosiahla po prvom polroku 57,43 %. Vlastné imanie predstavovalo 22,027 mld. Sk, základné imanie 16,469 mld. Sk.
Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahol za minulý rok čistý zisk 11 mil. Sk, zisk pred zdanením predstavoval 909,6 mil. Sk. Rok 1997 uzavrela spoločnosť s hrubým ziskom 3,113 mld. Sk, čistý zisk vtedy predstavoval 1,702 mld. Sk. Pokles hospodárskeho výsledku zapríčinili najmä cenový prepad ropy, faktická devalvácia slovenskej meny a rezerva na krytie pohľadávok z domáceho a zahraničného obchodu. V roku 1999 by mala strata spoločnosti dosiahnuť podľa plánu 2,83 mld. Sk.
Spoločnosť spracovala v minulom roku spolu 5,34 mil. ton ropy, predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb poklesol oproti roku 1997 o vyše pätinu a dosiahol 31,5 mld. Sk. Predaj na vývoz tvoril 18,18 mld. Sk, čiže 57,7 % celkového predaja a smeroval do 28 európskych krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS