ČLÁNOK
Slovnaft očakáva v tomto roku mierny pokles výroby a predaja
30. marca 1999

V tomto roku sa Slovnaft, a.s., Bratislava sústreďuje na dokončenie výstavby projektu EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií a jeho uvedenie do prevádzky. Prezident Slovnaftu Slavomír Hatina očakáva od projektu zvýšenie výroby benzínov až o 60 %.
V štvrtom kvartáli musí Slovnaft zabezpečiť generálnu revíziu celého zotrvačného bloku, ktorá je naplánovaná na 55 dní. „Rozhodli sme sa načasovať túto náročnú akciu na záver roka 1999, kedy už bude v chode EFPA, aby sme počas trvania revízie nevypadli z trhu,“ vysvetlil S. Hatina. Aj napriek tomu prinesie realizácia generálnej revízie mierny pokles výroby a predaja spoločnosti vyjadrených vo fyzických jednotkách. V tomto roku plánuje Slovnaft spracovať 5,184 mil. ton ropy, v predchádzajúcom roku to bolo 5,344 mil. ton. Výroba by sa mala znížiť z minuloročných 4,919 mil. ton na 4,467 mil. ton a predaj zo 4,808 mil. ton na 4,672 mil. ton. Prezident Slovnaftu upozornil na potrebu zmierniť negatívne vplyvy na finančné náklady podniku prostredníctvom reštrukturalizácie úverov a redukcie nákladov materskej aj dcérskych spoločností.
Slovnaft predáva prostredníctvom čerpacích staníc 18 % z celkovej svojej produkcie benzínov a motorovej nafty. „Ceny na čerpacích staniciach nikde v Európe nekopírujú ceny ropy, táto závislosť sa prejavuje iba pri ovplyvňovaní veľkoobchodných cien,“ povedal a dodal, že Slovnaft zvyšoval ceny pohonných hmôt v súlade so zvýšením spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív. „Od septembra minulého roka devalvovala slovenská koruna o vyše 20 % a nemyslím si, že by sme túto skutočnosť komplexne premietli do našich cien. Od začiatku marca podstatne vzrástla cena ropy a nezvýšili sme ani veľkoobchodné ceny ani ceny na čerpacích staniciach,“ zdôraznil prezident Slovnaftu.
Slovnaft, a.s., Bratislava vykázal za minulý rok zisk pred zdanením 909,6 mil. Sk, čo je necelá tretina zisku z roku 1997. Na poklese hospodárskeho výsledku Slovnaftu sa podpísali najmä cenový prepad ropy, faktická devalvácia slovenskej meny a rezerva na krytie pohľadávok z domáceho a zahraničného obchodu. O hospodárskych výsledkoch informovala spoločnosť aj na stretnutí s veriteľmi, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 26. marca v Londýne. Vo finančnom vyjadrení poklesol predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb oproti roku 1997 o vyše pätinu a dosiahol 31,5 mld. Sk. Predaj na vývoz tvoril 18,18 mld. Sk, čiže 57,7 % celkového predaja a smeroval do 28 európskych krajín. ČR sa na vývoze Slovnaftu podieľala 38 %, na ďalších miestach je Rakúsko, Maďarsko, SRN, Poľsko a Talianska. V roku 1998 preinvestoval Slovnaft 8,03 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS