ČLÁNOK
Slovnaft má záujem do roku 2000 postaviť na území Poľska 18 čerpacích staníc
30. septembra 1997

Slovnaft má záujem do roku 2000 postaviť na území Poľska 18 čerpacích staníc (ČS). V marci tohto roku vznikla spoločnosť Slovnaft Polska (SP) so sídlom v Krakove, ktorá bude zabezpečovať výstavbu týchto staníc a maloobchodnú činnosť. „Ešte v tomto roku chceme nakúpiť štyri pozemky, pričom sa vzhľadom na rozdiely v cenových ponukách uvažuje i s účasťou slovenských stavebných firiem na budovaní týchto ČS,“ povedal pre SITA výkonný riaditeľ SP Peter Gelačík. Poľský trh je podľa jeho slov veľmi atraktívny. „V Poľsku je miera nákupu vozidiel najvyššia v celej Európe. Ďalším argumentom je predpokladané členstvo Poľska v Európskej únii, na čo reagujú i mnohí zahraniční konkurenti a rozširujú sieť svoji ČS. Firmy ako BP, OMV, Shell sú tu 4 až 5 rokov pred nami, majú veľmi dobré styky a nakúpili už množstvo pozemkov,“ konštatoval P. Gelačík. Na území vymedzenom na severe Katowicami, z východnej strany Krakovom a na západe Vroclavom, kde chce SP budovať svoje ČS, žije podľa slov P. Gelačíka približne 6 mil. obyvateľov. Majoritným účastinárom v SP je Slovnaft, a.s. Bratislava, 33 % vlastní varšavská spoločnosť J.S.Energy, ktorá je dlhodobým odberateľom produktov Slovnaftu. Tento partner sa stará predovšetkým o chod spoločnosti po právnej stránke. „V budúcnosti uvažujeme i s veľkoobchodnou činnosťou, mnohí odberatelia na poľskom trhu už prejavili záujem predovšetkým o odber bezolovnatého benzínu. Slovnaft však v takom krátkom čase nemôže uspokojiť tak vysoký dopyt,“ dodal P. Gelačík. S rozbehom veľkoobchodnej činnosti sa preto uvažuje až od budúceho roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS