ČLÁNOK
Slovnaft chce dosiahnuť zisk po zdanení 4 mld. Sk
17. mája 2001

V tomto roku chce Slovnaft dosiahnuť zisk po zdanení 4 mld. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava bol v minulom roku päťnásobne vyšší ako v roku 1999. Čistý zisk po zdanení predstavoval 1,84 mld. Sk. Okrem toho spoločnosť znížila dlhodobé úvery o 107 mil. USD. Väčšinu úverov firma splatila zo základného imania, ktoré sa zvýšilo vstupom spoločnosti MOL Rt. Vyplýva to z informácií, ktoré odzneli na valnom zhromaždení spoločnosti. Slovnaft zaplatí akcionárom za minulý rok dividendu 27 Sk pred zdanením. Dividendová politika v budúcich rokoch predpokladá vyplácanie výnosov od 25 do 50 Sk na jednu akciu. Vďaka vstupu strategického partnera do podniku sa podstatne znížila úverová zaťaženosť podniku. Jej hodnota je významne pod úrovňou 30 až 40% pri porovnaní s vlastným imaním podniku.

V minulom roku sa skončila realizácia projektu EFPA a začala fungovať kľúčová jednotka tohto technologického komplexu – hydrokrak ťažkých ropných zvyškov. Vďaka tomuto komplexu produkcia podniku zodpovedá sprísneným požiadavkám Európskej únie. Slovnaft vďaka novej technológii dokáže spracovať ropu na 85 % a zaraďuje sa medzi najmodernejšie európske rafinérie.

Rafinéria v minulom roku obnovila certifikáty riadenia kvality a ochrany životného prostredia podľa noriem ISO. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ podniku Slavomír Hatina potvrdil, že Slovnaft sa zúčastní verejnej súťaže pri privatizácii akciovej spoločnosti Transpetrol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS