ČLÁNOK
Slovnaft by chcel dodávať plasty aj pre automobilovú výrobu
7. októbra 2003

Projekt modernizácie petrochemickej časti spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava by mal zabezpečiť produkciu výrobkov, s ktorými by sa Slovnaft mohol uplatniť aj v automobilovom priemysle. „Nové výrobné zariadenie by malo produkovať polypropylén s vysokou rázuvzdornosťou, ktorý sa využíva aj v automobilovom priemysle. Ak však chceme dodávať pre tento segment, musíme sa dostať k subdodávateľom automobilového priemyslu. Dodávky pre automobilový trh sú atraktívne a v SR aj ČR pre ne existuje priestor, sú však veľmi náročné a špecifické,“ zdôraznil generálny riaditeľ Slovnaftu Vratko Kaššovic.

Základný kameň stavby Polypropylén 3 položil Slovnaft v pondelok, pričom investičné náklady projektu presahujú 5 mld. Sk. Slovnaft plánuje financovať projekt zo zdrojov spoločnosti, prostredníctvom takzvaného korporátneho financovania. „Spred dvoch rokov máme k dispozícii syndikovaný úver v objeme 165 mil. eur, ktorý sme ešte nečerpali. V prípade potreby môžeme siahnuť aj na tieto zdroje,“ povedal Kaššovic. Syndikovaný úver aranžovala banka West LB.

Novú linku plánuje spoločnosť uviesť do prevádzky v marci 2005. Jej inštalovaná kapacita bude 255 tis. ton ročne. Pri rozvoji petrochemickej časti Slovnaftu bude spoločnosť využívať surovinové dodávky v rámci stredoeurópskej skupiny MOL, ktorá zahŕňa aj chemickú spoločnosť TVK, významného producenta plastov. V roku 2005 by mali spoločnosti Slovnaft a TVK produkovať celkovo 1,3 mil. ton plastov, z toho takmer 400 mil. ton by mal dosiahnuť podiel Slovnaftu.

Po nábehu novej linky odstaví Slovnaft dve existujúce výrobné zariadenia pre polypropylén, čo spoločnosti umožní znížiť v tejto oblasti zamestnanosť. Nový projekt umožní Slovnaftu zredukovať aj negatívny vplyv výroby polypropylénu na životné prostredie, keď špecifická spotreba elektrickej energie klesne o 45 %, spotreba pary sa zníži o vyše 70 %, spotrebu chladiacej vody zredukuje spoločnosť na štvrtinu a emisie prchavých organických látok do ovzdušia klesnú o 54 %.

Hlavným kontraktorom na dodávku technologického zariadenia je nemecká spoločnosť Linde KCA Dresden GmbH. Licenzorom technologického procesu Unipol PP je americká spoločnosť Dow Chemical. Dodávateľom stavebných prác je ZIPP Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS