ČLÁNOK
Slovnaft, a.s., Bratislava preinvestoval v tomto roku viac ako 11 mld. Sk
31. decembra 1997

Slovnaft, a.s., Bratislava preinvestoval v tomto roku viac ako 11 mld. Sk. Väčšina prostriedkov smerovala do projektu EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií. Pre SITA to povedal hovorca spoločnosti Ľubomír Žitňan. Časť prostriedkov sa použila aj na vybudovanie prevádzky na reformovanie benzínov, monitorovacieho imisného systému a čerpacích staníc. Ľ. Žitňan zdôraznil, že v roku 1997 mala spoločnosť „stabilizovaný chod výrobných prevádzok“. Objavili sa však aj problémy, spojené predovšetkým s nárastom kurzu USD, zavedením 7-percentnej dovoznej prirážky a zvýšením spotrebnej dane z uhľovodíkových palív. „V tomto roku sme úspešne navýšili export, ktorý dosiahne minimálne 50% celkového predaja spoločnosti,“ povedal Ľ. Žitňan. Slovnaft vyváža predovšetkým do ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Talianska. „V týchto krajinách si spoločnosť v roku 1997 posilnila svoju pozíciu,“ zdôraznil Ľ. Žitňan. Za významný úspech spoločnosti považuje hovorca Slovnaftu získanie certifikátu podľa ISO 14 001 – Systém environmentálneho riadenia (EMS). EMS je ucelený systém riadenia činnosti organizácie z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Nie je zameraný na kvalitu výroby a výrobkov, ale na ich vplyv na životné prostredie. Slovnaft predpokladá v tomto roku zisk pred zdanením viac ako 3,1 mld. Sk, pričom v minulom roku dosiahol hospodársky výsledok 2,3 mld. Sk. Objem spracovanej ropy bude predstavovať 5,2 mil. ton, keď v minulom roku 5,1 mil. ton. Spoločnosť plánuje predaj vo výške 40,2 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 1996 predstavuje nárast o 6,8 mld. Sk. Výkony budú koncom roka 47,1 mld. Sk oproti 40,3 mld. Sk v roku 1996. Svojou produkciou pokrýva Slovnaft 73% spotreby benzínov a 92% spotreby motorovej nafty na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS