ČLÁNOK
Slovnaft, a.s., Bratislava plánuje do konca tohto roka dosiahnuť zisk viac ako 3,1 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o vac ako 800 mil. Sk
10. decembra 1997

Slovnaft, a.s., Bratislava plánuje do konca tohto roka dosiahnuť zisk viac ako 3,1 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 800 mil. Sk. Informoval o tom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slavomír Hatina. Objem spracovanej ropy dosiahne v tomto roku 5,2 mil. ton (v minulom roku 5,1 mil. ton). Predaj predpokladajú vo výške 40,2 mld. Sk (v minulom roku 33,8 mld. Sk), podiel exportu prekročí 50%. Výkony spoločnosti budú koncom roka 47,1 mld. Sk (40,3 mld. Sk v roku 1996). Predaj benzínu na Slovensku dosiahne do konca roka 825 tis. ton (v minulom roku 840 tis. ton) a predaj motorovej nafty dosiahne v tomto roku 1,75 mil. ton (v minulom roku to bolo 1,707 mil. ton). Pokles predaja automobilových benzínov spôsobila podľa S. Hatinu investičná aktivita ostatných distribučných firiem, dôsledkom ktorej sa zvyšuje počet čerpacích staníc a klesá podiel staníc vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovnaftu. Priamy predaj cez čerpacie stanice Slovnaftu dosiahol v tomto roku 178 mil. litrov automobilových benzínov (v minulom roku 182,3 mil. l), predaj motorovej nafty dosiahne 80-82 mil. litrov (v roku 1996 85,2 mil. l). „Svojou produkciou pokrývame 73% spotreby benzínov a 92% spotreby motorovej nafty na Slovensku. Okrem čerpacích staníc Slovnaft a Benzinol predávame aj iným distribučným spoločnostiam“, povedal S. Hatina. Tento vysoký podiel je podľa neho spôsobený okrem iného aj vlastníctvom technológie Hydrokrak, ktorá umožňuje značnú pružnosť dodávok a zmenu pomeru spracovanej ropy medzi „ťažkým“ druhom (arabská) a „ľahkým“ (ruská). Táto technológia je podľa S. Hatinu unikátna nie len v bývalej ČSFR, ale aj medzi okolitými krajinami. Stratégia spoločnosti v okolitých krajinách je sústredená najmä na Moravu, kde dcérska spoločnosť Slovnaft Moravia, a.s., vlastní viac ako 30 čerpacích staníc. „najneskôr v roku 1999 bude český trh čerpacími stanicami nasýtený, preto sa začíname viac orientovať na poľský. Naša dcérska spoločnosť Slovnaft Polska už obstaráva pozemky a na jar začneme stavať“, povedal S. Hatina. V Maďarsku zvolila spoločnosť franchisingový spôsob odbytu (fungujú tam už dve čerpacie stanice). Rakúsky trh je značne saturovaný, teda nie je pre Slovnaft atraktívny. Ukrajinský trh, kde pôsobí Ukrslovnaft, s.r.o., sa podľa S. Hatinu vyznačuje značnou nestabilitou podmienok pre podnikanie. „Dokonca istý čas tam bol zdaňovaný aj obrat, kým to neodmietol ich ústavný súd. To spôsobilo, že sme utrpeli určité straty. Sme však naďalej pripravení zvýšiť svoje investičné aktivity, ak sa podmienky zlepšia“, dodal S. Hatina.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS