ČLÁNOK
Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahol za minulý rok zisk pred zdanením 3,113 mld. Sk, čo je znamená nárast viac ako o tretinu oproti predchádzajúcemu roku
30. marca 1998

Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahol za minulý rok zisk pred zdanením 3,113 mld. Sk, čo je znamená nárast viac ako o tretinu oproti predchádzajúcemu roku. Hodnota predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahla 40,17 mld. Sk pri medziročnom raste takmer 12 %. Export predstavoval 20,3 mld. Sk, čiže 50,67 % predaja a smeroval do 32 krajín. Tieto výsledky predloží predstavenstvo na schválenie valnému zhromaždeniu a. s. Slovnaft 23. apríla 1998. Najvyšší objem exportu vo výške 7,75 mld. Sk bol určený pre ČR, a predstavuje medziročné zvýšenie takmer o 1 mld. Sk. Na rakúsky trh smerovalo 15,9 %, do Maďarska 12,9 %, Poľska 8,7 %, Nemecka 8,2 %, Talianska 3,2 % a Slovinska 2,5 %. V minulom roku spoločnosť spracovala 5,23 mil. ton ropy, čo predstavuje oproti roku 1996 zvýšenie o 47,6 tisíc ton. Prvý raz od vzniku akciovej spoločnosti v roku 1992 bolo celé množstvo ropy nakúpené vo vlastnej kompetencii a dovezené z Ruskej federácie. Investičné práce dosiahli 9,37 mld. Sk. Vysoké tempo vo výstavbe bude pokračovať aj v roku 1998, pretože ide o rozhodujúci rok výstavby rozvojového projektu EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií, kde sa preinvestuje takmer 9 mld. Sk. V roku 1997 získala spoločnosť certifikát EMS Enviromental Management System, podľa medzinárodnej normy ISO 14 001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS