ČLÁNOK
Slovnaft, a.s., Bratislava by mal v tomto roku dosiahnuť zisk pred zdanením približne na minuloročnej úrovni, kedy hrubý zisk predstavoval 3,113 mld. Sk
2. apríla 1998

Slovnaft, a.s., Bratislava by mal v tomto roku dosiahnuť zisk pred zdanením približne na minuloročnej úrovni, kedy hrubý zisk predstavoval 3,113 mld. Sk. Pre agentúru SITA to povedal technicko-investičný námestník spoločnosti Vratko Kaššovic a dodal, že udržanie minuloročnej úrovne bude v roku 1998 náročnejšie. Dôvodom je zvýšenie položky odpisov, ktorá sa premieta do nákladov. V dôsledku prevodu hmotného investičného majetku do užívania v hodnote 2,3 mld. Sk v minulom roku, sa tento rok zvyšuje nákladová položka odpisov približne o 200 až 300 mil. Sk. Minulotýždňové spustenie Reformingu s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora bude mať podľa V. Kaššovica na hospodársky výsledok Slovnaftu pozitívny účinok na úrovni približne 400 mil. Sk ročne pri súčasných cenách výrobkov. Výsledkom uvedenia reformingu do prevádzky je šetrenie nákladov na energie pri reformovaní benzínov vo výške približne 15%, vyššie výťažky reformátu a rast výroby vodíka, ktorý je pre Slovnaft cenným polotovarom. V. Kaššovic konštatoval, že v tomto roku by sa nemal výraznejšie zmeniť objem výroby a jej štruktúra. Zmena štruktúry nastane až v roku 1999, keď nabehne projekt EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií. „V hmotných jednotkách sa teda objem výroby nezmení, vo finančných jednotkách závisí jeho výška od cien ropy a produktov z nej vyrábaných. Nižšia cena ropy znamená nižšie ceny produktov, čo sa následne odrazí v objeme predaja vyjadrenom v peňažných jednotkách,“ povedal technicko-investičný námestník Slovnaftu. Spoločnosť bude podľa jeho slov pokračovať v nastúpenom trende a definitívne si zabezpečovať ropu sama, pretože je to pre ňu výhodnejšie. V. Kaššovic považuje za viac ako pravdepodobné, že aj v roku 1998 bude zabezpečovať ropu z ruských ťažobných polí. Objem spracovanej ropy sa oproti tomuto roku nezmení a ostane približne na úrovni 5,2 až 5,3 mil. ton, čo je pre spoločnosť ideálne. Náklady na nákup ropy predstavovali v minulom roku približne 22 až 23 mld. Sk. V. Kaššovic sa vyjadril aj k možnosti kryť časť dodávok ropy z Ruskej federácie do SR tovarom. „Ropa je na svetových trhoch veľmi likvidný tovar, takže jej exportér si je istý, že dostane platbu načas a v konvertibilnej mene. Ruská strana potrebuje doláre a za ropu ich dostane,“ povedal. Problémom barterového obchodu je podľa jeho slov fakt, že môže predĺžiť celý cyklus. „Pre Slovnaft je prioritnou a nediskutovateľnou podmienkou, že musí dostávať ropu načas. Z toho dôvodu je jeho politikou platiť presne podľa podmienok kontraktu a doteraz sa nikdy nestalo, že by meškal s platbami. Tým získal u ruských exportérov povesť veľmi spoľahlivého zákazníka a nemá s dodávkami ropy žiadne problémy. Ak nám barter zaistí včasné dodávky ropy, nie sme proti nemu a podporíme ho. Pre podnik je životne dôležité, aby ropa prichádzala pravidelne, v čase dohodnutom v kontrakte,“ povedal V. Kaššovic. Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahol za minulý rok zisk pred zdanením 3,113 mld. Sk, čo znamená nárast viac ako o tretinu oproti predchádzajúcemu roku. Hodnota predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahla 40,17 mld. Sk pri medziročnom raste takmer 12 %. Export predstavoval 20,3 mld. Sk, čiže 50,67 % predaja a smeroval do 32 krajín. Najvyšší objem exportu vo výške 7,75 mld. Sk bol určený pre ČR, a predstavuje medziročné zvýšenie takmer o 1 mld. Sk. Na rakúsky trh smerovalo 15,9 %, do Maďarska 12,9 %, Poľska 8,7 %, Nemecka 8,2 %, Talianska 3,2 % a Slovinska 2,5 %. V minulom roku spoločnosť spracovala 5,23 mil. ton ropy, čo predstavuje oproti roku 1996 zvýšenie o 47,6 tisíc ton. Prvý raz od vzniku akciovej spoločnosti v roku 1992 bolo celé množstvo ropy nakúpené vo vlastnej kompetencii a dovezené z Ruskej federácie. Investičné práce dosiahli 9,37 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS