ČLÁNOK
Slovinsko získalo od EÚ prechodné obdobie na prijatie legislatívy
28. mája 2000

Predstavitelia Slovinska označili rozhodnutie za dôkaz, že v prípade ťažkostí kandidátskych krajín je možné dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu, ak má krajina záujem aktívne spĺňať podmienky – Európska únia sa v piatok po prvý raz rozhodla udeliť kandidátskej krajine prechodné obdobie na prijatie legislatívy EÚ, t.j. mimoriadny časový priestor na realizáciu tohto cieľa po vstupe. Touto krajinou je Slovinsko. Na základe rozhodnutia EÚ bude mať Slovinsko po vstupe do EÚ k dispozícii obdobie dvoch rokov na prijatie legislatívy, týkajúcej sa kreditných a sporiteľných kooperatívnych bánk, kapitálovej primeranosti a iných predpisov pre bezpečné spravovanie kapitálu.
Udelené dvojročné obdobie bude plynúť od 1. januára 2003, kedy by sa malo Slovinsko stať členom EÚ, a týkať sa bude kreditných a kooperatívnych bánk, založených pred 20. februárom 1999. Slovinsko privítalo rozhodnutie EÚ s veľkým uspokojením. Predstavitelia Slovinska označili toto rozhodnutie za dôkaz, že v prípade ťažkostí kandidátskych krajín je možné dospieť k vzájomne akceptovateľnému riešeniu, pokiaľ krajina demonštruje aktívny záujem spĺňať všetky podmienky. Dvanásť kandidátskych krajín na vstup do EÚ sa dohodlo s Úniou, že príjme a implementuje tisícky jej zákonov. EÚ prisľúbila, že vo výnimočných prípadoch poskytne prechodné obdobia (ako v prípade Slovinska), avšak zdôraznila, že ich poskytovanie udrží na minime.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS