ČLÁNOK
Slovinsko emitovalo bondy za 400 mil. EUR
8. marca 1999

Slovinsko, ktoré má spomedzi stredoeurópskych krajín najvyšší úverový rating, v piatok uskutočnilo svoju prvú a pravdepodobne poslednú tohtoročnú medzinárodnú emisiu bondov. Krajina, ktorej ratingová agentúra Moody’s Investors Service udelila úverový rating „A3“ a agentúra Standard and Poor’s rating „A“, emitovala bondy so splatnosťou 10 rokov v hodnote 400 mil. EUR s kupónom 4,875 % a s prémiou 86 bázických bodov nad nemeckými vládnymi dlhopismi. Ide o emisiu s najdlhšou dobou splatnosti v slovinskej histórii.
Obavy zo smerovania amerických a európskych dlhodobých úrokových sadzieb a z oslabovania európskej meny na devízových trhoch spôsobili, že slovinská emisia má vyšší výnos ako sa pôvodne očakávalo. Ide tiež o prvú slovinskú emisiu, zameranú výlučne na inštitucionálnych investorov. Slovinsko uskutočnilo svoj prvý debut na medzinárodných trhoch bondov v roku 1996. Doteraz bolo Slovinsko aktívne na medzinárodných trhoch bondov vždy raz do roka, pričom predchádzajúce emisie boli denominované v dolároch, markách a euro.
Maďarsko, ktoré je držiteľom ratingu „Baa2“ od Moody’s Investors Service a ratingu „BBB“ od agentúry Standard and Poor’s, emitovalo na začiatku tohto roku bondy v hodnote 500 mil. EUR so splatnosťou 10 rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS