ČLÁNOK
Slovenský trh pre ČSOB zostáva aj naďalej prioritou
1. decembra 2000

Slovenský trh bude pre Československú obchodnú banku, a.s. (ČSOB) aj v budúcnosti prioritným. ČSOB, ktorá na Slovensku podniká prostredníctvom zahraničnej pobočky, totiž vidí vo všetkých segmentoch, ktoré v SR obsluhuje, silný rastový potenciál. „O záujme expandovať svedčí aj rozšírenie pobočkovej siete banky na Slovensku, ktorú na začiatku roka tvorilo 17 obchodných miest, v súčasnosti ich počet predstavuje 22,“ povedala Miriam Hajduová z marketingu zahraničnej pobočky ČSOB v SR. Do konca budúceho roku by sa mal zvýšiť na 40. Záujem banky o slovenský trh potvrdzuje tiež jej nástup na trh stavebného sporenia a záujem o poskytovanie hypotekárnych úverov. Banka očakáva udelenie licencie NBS na túto činnosť do konca tohto roka, s ich poskytovaním by chcela začať na budúci rok vo februári.

Banka v súčasnosti na Slovensku obsluhuje približne 82 tis. retailových klientov. Od konca minulého roka to znamená nárast o 27,6 %. Objem ich vkladov predstavoval k ultimu septembra 12,462 mld. Sk, čo znamená 22,6-percentný nárast od konca roka 1999.

Ako na tlačovej besede uviedol tlačový hovorca ČSOB Jan Stolár, júnová integrácia banky s českou Investiční a poštovní bankou, a.s. (IPB) rozšírenie operácií banky na slovenskom trhu ešte viac stimuluje. „Fúzia zabezpečila ČSOB postavenie najvýznamnejšej banky v regióne strednej a východnej Európy z hľadiska výšky celkových aktív,“ povedal. Jej bilančná suma k ultimu júna predstavovala 617 mld. Kč. Rozšírenie aktivít banky na slovenskom trhu podporujú aj pozitívne hodnotenia jej predstaviteľov týkajúce sa budúceho vývoja v slovenskej ekonomike.

Spojenie ČSOB s IPB rozšírilo pobočkovú sieť banky o 179 obchodných miest IPB a 3336 miest českej Poštovej sporiteľne. Banka tiež získala približne 3 mil. klientov a vo všetkých segmentoch českého bankového trhu má zhruba 23-percentný podiel. Celkový počet jej klientov vrátane SR bez zohľadnenia prílivu nových klientov po integrácii bánk vzrástol k 30. septembru oproti koncu minulého roka o 23,8 % na 404 600. Celkový objem ich vkladov k tomuto dátumu predstavoval 90,498 mld. Kč, čo v porovnaní so záverom uplynulého roka znamená 40-percentný nárast. Pre porovnanie, Česká spořitelna, a.s. disponuje približne 880 obchodnými miestami a zhruba 3,850 mil. klientov.

Majoritným akcionárom ČSOB je finančná skupina KBC s 82,34-percentným podielom na jej základnom imaní. Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia vlastnia po 7,47 %, resp. 4,39 % akcií, zvyšok je vo vlastníctve ostatných slovenských a českých akcionárov. Aktíva aj pasíva českej IPB kúpila ČSOB v polovici júna, celá transakcia by mala byť vyrovnaná do apríla budúceho roka. S fúziou súvisela aj zmena organizačnej štruktúry banky. Cieľom banky je v čo najkratšom čase poskytovať v oblasti retailu na všetkých obchodných miestach jednotné profesionálne produkty a služby vrátane produktov svojich dcérskych spoločností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS