ČLÁNOK
Slovenský trh ešte len zisťuje výhody spočívajúce v ratingu
10. decembra 2001

Situácia v oblasti ratingu v Slovenskej republike je momentálne taká, že trh ešte len zisťuje, čo pre neho ratingové ohodnotenie znamená. „Lepšie je na tom finančný sektor, konkrétne banky, ktoré ako prvé v SR začali vstupovať na medzinárodné trhy,“ povedal pri príležitosti okrúhleho stola na tému Úloha ratingu v SR, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Slovenskej ratingovej agentúry (SRA) Rudolf Autner. Tak SRA ako aj česká ratingová agentúra CRA Rating agency, a.s., sa snažia podľa neho vzdelávať verejnosť a tak kultivovať trh, na ktorom pôsobia.

SRA vstupuje na český trh, kde chce byť spočiatku aktívna predovšetkým v regiónoch. V úvodnej fáze sa chce agentúra v Čechách a na Morave sústrediť na primárne hodnotenie, ako aj na rating pre obce, ktoré už hodnotenie majú. V poslednom období sa totiž predovšetkým zahraniční investori istia pred nadmerným rizikom hodnotením niekoľkými ratingovými agentúrami.

SRA je na Slovensku jediným slovenským subjektom tohto druhu, pričom svoju činnosť začala na jar tohto roku. Medzi prvé mestá, ktorým vypracovala rating, patria Trnava a Humenné. „Tesne pred dokončením je hodnotenie ďalších siedmich slovenských miest,“ uviedol Autner. Najväčší záujem spoločnosti vidí predseda predstavenstva SRA na Slovensku v službách pre nefinančné inštitúcie, predovšetkým pre priemyselné subjekty, subjekty služieb, mestá a obce. „Prioritou SRA nie je bankový sektor. Slovenské banky sú už totiž účastníkmi transakcií na medzinárodných trhoch,“ špecifikoval zameranie agentúry Autner.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS