ČLÁNOK
Slovenský podiel v ČSOB sa nepredá spolu s českým
17. marca 1999

Na včerajšej tlačovej besede to uviedol riaditeľ pobočky ČSOB v SR a člen predstavenstva banky Ladislav Unčovský. Podľa harmonogramu privatizácie sa v marci skončí „hĺbková inšpekcia“ potenciálnych záujemcov o ČSOB a do 12. apríla by mali investori predložiť svoje záväzné ponuky. Riadiaci výbor by mal výber uskutočniť a konkrétne rokovania s víťazom začať v máji tohto roka. Podpis zmluvy a vstup investora do ČSOB sa predpokladá v júni.
O 66 percentný podiel v ČSOB majú podľa najnovších informácií záujem tri banky. Ide o Deutche Bank, HypoVereinsbank a KVC Bank N. V., Brusel. Ako L. Unčovský uviedol v rámci kúpnopredajnej zmluvy bude dôležité dojednať detaily podnikateľského plánu banky na budúce roky, ktorý by mal zabezpečiť kontinuitu činnosti ČSOB pri využití jeho potenciálu. Zmluva s investorom by tiež mala zakotviť, aby časť akcií banky bola kótovaná na niektorej burze. Burzová cena akcií by totiž podľa Unčovského bola dobrým indikátorom kvality v činnosti tejto finančnej inštitúcie. V súvislosti s privatizáciou bude dôležité podľa jeho slov konkretizovať integračný plán ČSOB do subjektu investora.
Česká republika vlastní 66 % podiel v ČSOB. Pritom 19,59 % vlastní priamo Fond národného majetku ČR, rovnakým podielom disponuje aj české Ministerstvo financií a 26,51 % patrí Českej národnej banke. Slovenská republika je prostredníctvom Národnej banky Slovenska 24 % akcionárom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS