ČLÁNOK
Slovenský kapitálový trh je stále najslabší v regióne
28. júna 2003

Slovenský kapitálový trh dlhodobo nie je miestom dobrých investičných príležitostí, ani miestom na získavanie kapitálu. Uvádza sa to v správe o stave kapitálového trhu v uplynulom roku 2002, ktorú na stredajšie rokovanie vlády predkladá Úrad pre finančný trh (ÚFT). Napriek priaznivým makroekonomickým ukazovateľom a zlepšujúcemu sa medzinárodnému hodnoteniu Slovenska zostáva slovenský kapitálový trh stále najslabší v regióne. Trhová kapitalizácia Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) síce mierne prevyšuje tretinu hrubého domáceho produktu (HDP), avšak kapitalizácia akcií je len približne 10 % HDP, z toho trhová kapitalizácia kótovaných akcií iba 3,4 % HDP.

Na BCPB sa vlani prijal nový kapitál v emisiách cenných papierov v hodnote 67 mld. Sk, z čoho na emisie akcií pripadalo len 5,5 mld. Sk, zvyšok nového kapitálu bol v emisiách štátnych dlhopisov. Trhová kapitalizácia burzy na konci roka bola 395,9 mld. Sk, z toho akcie tvorili štvrtinu. Celková trhová kapitalizácia akciového trhu, ktorá je už niekoľko rokov tvorená umelo vďaka stovkám nelikvidných emisií registrovaných na BCPB, klesla v priebehu uplynulého roka o 37,4 %. Trhová kapitalizácia dlhopisov prijatých na burzové trhy sa už druhý rok držala nad úrovňou 20 % HDP, vlani dosiahla 27,1-percentnú úroveň pri hodnote k ultimu roka 290,92 mld. Sk. Slovenský finančný trh má podľa ÚFT stále bankovo-centrický charakter, čo dokumentuje vysoký objem bankových produktov nad úrovňou 600 mld. Sk.

Jediným výrazne sa rozvíjajúcim segmentom kapitálového trhu na Slovensku bolo už tretí rok po sebe kolektívne investovanie. Objem spravovaného majetku vo fondoch kolektívneho investovania dosiahol k ultimu roka 2002 hodnotu 16,1 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast na takmer dvojnásobok. Výrazný nárast majetku v slovenských fondoch spôsobilo najmä posilňovanie kurzu slovenskej koruny a pokles ceny peňazí uložených vo vkladových produktoch bánk. Čisté predaje slovenských podielových fondov predstavovali kumulatívne 5,3 mld. Sk, pričom podstatná časť smerovala do fondov peňažného trhu a dlhopisových fondov.

Vyhliadky slovenského trhu sú podľa ÚFT konečne po rokoch stagnácie mierne optimistické, najmä pre neustále sa zlepšujúce hodnotenie SR ako krajiny smerujúcej do jednotného trhu Európskej únie a členského štátu OECD a zásadné prebudovanie legislatívneho rámca podnikania na kapitálovom trhu. Hlavná implementačná fáza nových zákonov o cenných papieroch ako aj o burze cenných papierov a veľkej novely zákona o kolektívnom investovaní však podľa ÚFT zasiahne až rok 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS