ČLÁNOK
Slovenský kapitálový trh by mohli oživiť dôchodkové správcovské spoločnosti
19. júla 2003

Budúcnosť slovenského kapitálového trhu, ktorý je najslabší v regióne, bude podmienená najmä vstupom Slovenska do Európskej únie a Európskej menovej únie a plánovanými reformami, najmä v oblasti daňového a dôchodkového systému. Kapitálový trh na Slovensku by mohol podľa podpredsedu predstavenstva Asociácie správcovských spoločností Mariána Matušoviča oživiť druhý tzv. kapitalizačný pilier nového dôchodkového systému, v rámci ktorého budú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) spravovať vo fondoch príspevky občanov na dôchodkové sporenie. Nákladovosť DSS, ktoré sa v budúcom roku budú uchádzať o licenciu na poskytovanie starobného dôchodkového sporenia, však podľa neho môže byť vysoká.

Vychádzajúc z návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení bude podľa neho pre nich pravdepodobne problematické dosiahnuť zisk. Zákon im totiž ukladá široký predmet činnosti, napr. aj vymáhanie starobných dôchodkov, stanovuje nízke poplatky pri predpokladanom malom objeme majetku vo fondoch, vysoké základné imanie vo výške 300 mil. Sk, jednopercentný ochranný fond a umožňuje outsourcing len 50 % spravovaného majetku spoločnosti.

Podľa analytika VÚB Vladimíra Zlackého existujú v súvislosti s výkonnosťou druhého piliera nadmerné očakávania. Pri predpokladanej vysokej nákladovosti očakáva výnosnosť vo fondoch kapitalizačného piliera na úrovni okolo 4 %. Je pritom podľa neho dobré, že vláda ponechala prvý pilier pomerne silný, lebo „jeho výnosnosť tak bude relatívne vysoká“. Upozornil tiež na riziká súvisiace s plánovanou dôchodkovou reformou. Keďže ročné náklady na reformu budú stáť asi 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) čo je asi 12 mld. Sk, z vládnej rezervy vyčlenenej na reformu z príjmov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu v objeme asi 60 mld. Sk to bude stačiť len na 5 rokov. Zvyšok bude musieť vláda získať dodatočne. Ak vláda bude musieť deficit verejných financií zvýšiť o fiškálne náklady na reformu, bude podľa neho problematické znížiť tento schodok do roku 2006 pod úroveň 3 % HDP, nakoľko rok 2006 bude aj volebným rokom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS