ČLÁNOK
Slovenský HDP na obyvateľa dosahuje 75 % priemeru EÚ
19. júna 2013

Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa podľa parity kúpnej sily sa vlani na Slovensku rovnal 75 % priemeru Európske únie. V Luxembursku to bolo 271 % priemeru EÚ, v Bulharsku iba 47 %. Vyplýva to z prvého odhadu, ktorý zverejnil v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Údaj za Luxembursko je však skreslený veľkým počtom ľudí zo susedných štátov, ktorí v krajine pracujú, ale HDP na obyvateľa sa vyratúva iba podľa počtu ľudí, ktorí v nej žijú. V rámci ostatných krajín majú najvyšší HDP na obyvateľa Rakúsko, Írsko, Holandsko a Švédsko, kde sa nachádza zhruba o 30 % vyššie ako priemer EÚ. Nasledujú Dánsko, Nemecko, Belgicko a Fínsko, ktorých HDP ma hlavu je zhruba o 15 až 25 % vyšší ako priemer. Vo Veľkej Británii a Francúzsku HDP na obyvateľa dosahuje zhruba 110 % priemeru európskej dvadsaťsedmičky.

  Najbližšie k priemeru EÚ sú Taliansko a Španielsko, Cyprus je o zhruba 10 % nižšie, kým Malta, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Grécko a Portugalsko dosahujú 75 % až 85 % priemeru EÚ. Litva, Estónsko, Poľsko, Maďarsko a Lotyšsko majú HDP na hlavu o 30 až 40 % nižší ako priemer EÚ. Najchudobnejšie krajiny sú Rumunsko a Bulharsko, ktorých HDP na obyvateľa predstavuje 47 % a 49 % priemernej hodnoty za celú EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS