ČLÁNOK
Slovensku možno hrozí ďalší ekonomický balíček
18. marca 2002

Na Slovensku existuje reálna šanca na zavedenie ďalšieho balíčka ekonomických opatrení. Viaceré kontraproduktívne zmeny v tohtoročnom rozpočte totiž prispievajú k ďalšiemu roztváraniu nožníc medzi disponibilnými zdrojmi a potrebnými výdavkami. Podľa združenia MESA 10 sa zvýšené príjmy štátneho rozpočtu navyše nepoužívajú na zníženie deficitu, ale naopak na jeho prehlbovanie. „Je značnou chybou súčasnej vlády, že síce uskutočnila liberalizáciu príjmovej časti rozpočtu znížením daňového zaťaženia, rovnaký krok však absentoval na strane výdavkov,“ domnieva sa MESA 10.

Podľa člena tohto ekonomického združenia Petra Pažitného vyplýva napätosť tohtoročného štátneho rozpočtu predovšetkým z politicky motivovanej expanzie v oblasti výdavkov, ktorá však nemá reálne finančné pokrytie. Došlo k nej aj napriek upozorneniam Národnej banky Slovenska na zvýšenie reštrikčných opatrení. Samotný rezort financií priznáva, že na ostatných ministerstvách sa ešte neuskutočnili potrebné reformy, čo znemožňuje znížiť výdavky štátneho rozpočtu. „Najväčší nápor na rozpočet znamenalo prijatie zákona o štátnej a verejnej službe, ktoré si v tomto roku vyžiada medziročné zvýšenie výdavkov o 6,6 mld. Sk, z čoho na mzdy a platy pripadá 4,8 mld. Sk,“ uviedol Pažitný. K predraženiu verejnej správy dochádza podľa neho aj z dôvodu nepodarenej decentralizácie. Situáciu tiež podľa MESA 10 sťažuje naďalej bezplatné školstvo, zavedenie plošných prídavkov na deti ako aj zvýšenie odvodov štátu do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Schodkovosť verejných financií môže makroekonomickú rovnováhu v SR v budúcnosti skomplikovať. Okrem slovenských odborníkov na to SR upozorňuje vo svojej aktuálnej správe aj Medzinárodný menový fond (MMF). Neustále narastajúci deficit vytvára tlaky na výšku štátneho dlhu, ktorý štát financuje prostredníctvom emisie dlhopisov. Podľa expertov je preto nevyhnutné, aby súčasná vláda využila privatizačné príjmy na deklarované účely, čiže najmä splatenie štátneho dlhu. Z pohľadu udržania finančnej stability je kľúčová privatizácia 49 % akcií Slovenského plynárenského priemyslu, na ktorú je naviazaná splátka istiny štátneho dlhu a rozbehnutie reformy dôchodkového systému.

MESA 10 odhaduje na tento rok účtovný schodok rozpočtu na úrovni 5 % HDP oproti vláde deklarovanej 3,5-percentnej hranici. Zvýšenie deficitu rozpočtu až na 5 % HDP hrozí Slovensku aj podľa MMF v prípade, že neuskutoční žiadne reštrikčné opatrenia. Za najväčšie riziká tohtoročného rozpočtu považuje MESA 10 krytie splatných štátnych záruk na úrovni 30 mld. Sk a neustále rastúce výdavky dlhovej služby.

Posledný z tzv. ekonomických balíčkov opatrení zaviedla súčasná vláda v máji 1999. Dzurindov kabinet sa rozhodol prijať zásadné opatrenia na stabilizáciu slovenskej ekonomiky a na redukciu deficitu verejných financií a obchodnej bilancie. V oblasti príjmov rozpočtu išlo predovšetkým o zvýšenie dane z pridanej hodnoty, znovuzavedenie dovoznej prirážky, zvýšenie spotrebných daní z uhľovodíkových palív a tabakových výrobkov, ako aj zavedenie dane z motorových vozidiel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS