ČLÁNOK
Slovenskú energetiku čakajú zmeny, prezidentka podpísala implementáciu zimného balíčka
8. júla 2022

Slovenskú energetiku čakajú veľké zmeny. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala rozsiahle novely zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach. Slovensko tak od októbra tohto roka, kedy novely nadobudnú účinnosť, čaká nový dizajn trhu s energiami.

Do slovenskej energetiky sa vďaka veľkej novele zákona o energetike implementuje takzvaný zimný energetický balíček. Ide o smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Predmetné smernice sú súčasťou legislatívneho balíčka Európskej únie „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Veľká novela zákona o energetike okrem iného prináša čiastočnú dereguláciu maloobchodných cien elektriny a plynu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už sľúbil, aj vzhľadom na aktuálny vývoj cien elektriny a plynu na trhoch a vojne na Ukrajine, že zraniteľné domácnosti nezostanú bez regulovaných cien energií ani po pripravovanej deregulácii. ÚRSO už pripravuje produkt pre domácnosti, ktoré chcú byť naďalej regulátorom chránené.

Novela zákona o energetike taktiež na slovenský energetický trh prináša nových účastníkov trhu s elektrinou a plynom, právnu úpravu akumulácie, úpravu doterajších podmienok pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov či nový spôsob obstarávania podporných služieb. Medzi nových účastníkov trhu budú patriť aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor.

Nová právna úprava obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase čaká prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Upravia sa tiež dátové toky spojené s novými procesmi.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach rozširuje právomoci pre ÚRSO, doterajší rozsah vecnej regulácie, ako aj právnu úpravu pre riešenie sporov medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS