ČLÁNOK
Slovensko získalo z EÚ o 7 mld. eur viac, ako zaplatilo
30. apríla 2015

Slovensko prijalo z Európskej únie od svojho vstupu do nej v roku 2004 do konca roka 2014 o 7,231 mld. eur viac peňazí, ako jej zaplatilo. Za uplynulých jedenásť rokov získalo z rozpočtu EÚ celkovo 14,128 mld. eur a zároveň do neho odviedlo 6,897 mld. eur. Príjmy SR z európskych zdrojov za uvedené obdobie sú tak o 104,85 %, teda dvojnásobne vyššie ako platby. Pozitívna čistá finančná bilancia krajiny voči EÚ predstavuje 51,2 % z príjmov. Vyplýva to z údajov v návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2014.

Členstvo SR v EÚ od 1. mája 2004 má podľa Európskej komisie aj ekonomický prínos. Európske peniaze tvoria takmer 80 % verejných investícií na Slovensku. „K zlepšeniu života na Slovensku určite prispeli aj európske financie. Tie k nám prúdia už dlhé roky a pomáhajú zlepšovať každodenný život ľudí,“ uviedol vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek. Pripomenul, že z európskych fondov politiky súdržnosti v rokoch 2004 – 2013 bolo pre SR vyčlenených 12,86 mld. eur a krajina môže v programovom období 2014 – 2020 získať zo zdrojov EÚ celkovo vyše 20 mld. eur.

Z eurofondov sa od roku 2004 v SR postavilo vyše 107 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovaných bolo 1 430 km ciest I., II. a III. triedy a 105 km železníc. Z peňazí EÚ môže Slovensko získať 61 nových vlakov, Bratislava 120 nízkopodlažných trolejbusov a 45 električiek, Košice 33 električiek a pre prímestskú dopravu je určených pätnásť vlakov. V 938 obciach a mestách boli z eurofondov obnovené verejné priestranstvá a v tristo sídlach verejné osvetlenie. Podporu EÚ získalo 26 priemyselných parkov, 788 malých a stredných podnikov, 570 zariadení cestovného ruchu. Slovenskí poľnohospodári získali 4,848 mld. eur.

EÚ poskytla peniaze aj na výstavbu a obnovu 1 800 km kanalizácií a rekonštrukciu 43 čistiarní odpadových vôd, na 108 projektov na zníženie znečistenia ovzdušia, ako aj na 98 protipovodňových opatrení za takmer 150 mil. eur. Zmodernizovalo sa 1 050 škôl, 88 nemocníc a polikliník, ako aj 208 zariadení sociálnej starostlivosti. Eurofondy tiež podporili vznik 132 tisíc nových pracovných miest.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS