ČLÁNOK
Slovensko žiada Svetovú banku o pomoc pri reforme sociálneho poistenia
25. júna 2002

Na stretnutí ministra práce a sociálnych vecí so zástupcom Svetovej banky (SB) Rogerom Graweom požiadalo Slovensko o odbornú pomoc SB pri realizácii reformy sociálneho poistenia (SP). Slovenský minister zároveň požiadal o urýchlenie výberových konaní na koordinátora pre reformu SP a špecialistov pre druhý a tretí pilier a taktiež o urýchlenie výberových konaní v súvislosti s prípravou mediálnych kampaní. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou rezortu práce a sociálnych vecí Magdaléna Sedláčková.

Druhý pilier dôchodkovej reformy bude povinný pre všetkých občanov, ktorí sa stanú účastníkmi nového dôchodkového systému. Spočíva na odvádzaní časti príspevkov občanov na vlastné osobné účty. Z celkovej sumy odvodov zamestnancov na úrovni 28 % z vymeriavacieho základu (VZ) by malo 6 % z VZ smerovať na takéto vlastné účty. Všetky prostriedky občanov v rámci druhého piliera by mal podľa predstáv rezortu práce akumulovať tzv. investičný výbor, ktorý by rozhodoval aj o ich umiestení. Prostriedky by zhodnocovali správcovské spoločnosti pod kontrolou investičného výboru. Kapitalizačný pilier by mal v budúcnosti pokrývať polovicu vyplácanej sumy dôchodku. Jeho zvyšnú časť by občan dostával z prostriedkov určených na priebežné financovanie, ktoré predstavuje tzv. prvý pilier dôchodkového systému.

Tretí pilier dôchodkového systému sa uskutočňuje prostredníctvom doplnkových dôchodkových poisťovní, pričom občania si ukladajú svoje peniaze do týchto poisťovní dobrovoľne. Do tzv. tretieho piliera, ktorý na Slovensku existuje od roku 1996, je v súčasnosti zapojených vyše 320 tisíc poistencov. Doplnkové dôchodkové poistenie občanom v súčasnosti ponúkajú štyri poisťovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS