ČLÁNOK
Slovensko zaostáva v investovaní do fondov
4. mája 2001

„Z objemu majetku spravovaného v otvorených podielových fondoch je evidentné, že Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami strednej a východnej Európy. Objem prostriedkov by mal v budúcnosti a rásť a približovať sa k hodnotám typickým pre ostatné krajiny strednej a východnej Európy,“ konštatujú analytici René Činátl a Petra Novotná.

Predpokladajú, že v budúcnosti sa bude na slovenskom trhu kolektívneho investovania zväčšovať podiel zahraničných fondov. Ich podiel by mohol dosiahnuť 50 až 60%. Podobný rast zahraničných podielových fondov CRA očakáva aj v Českej republike. Pre ČR bude v budúcnosti typický odliv peňazí z komerčných bánk do podielových fondov. Podľa odhadu hodnota vložených finančných prostriedkov môže vzrásť zo súčasných 78 mld. Kč na 200 až 300 Kč.

Významným prvkom, ktorý podporuje kolektívne investovanie v Poľsku je nízka daňová záťaž. Ťažiskom investícií sú fondy peňažného trhu a dlhopisové fondy. Rast podielu fondov na finančnom trhu podporuje novela systému dôchodkového zabezpečenia. Zvýhodnené sú investície prostredníctvom zamestnaneckých dôchodkových programov prostredníctvom podielových fondov. V Maďarsku sa najviac investuje do dlhopisových fondov. Aj v tejto krajine je potenciál rastu zahraničných podielových fondov.

Súhrnné porovnanie krajín

ČR

SR

Poľsko

Maďarsko

Počet obyvateľov

10,3

5,4

38,6

10

Objem majetku v OPF v EUR k 31.12. 2000

2 235

107

1 528

2 125

Objem majetku v OPF na jedného obyvateľa k 31.12.2000

217

19,8

39,6

212,5

HDP na jedného obyvateľa v EUR k 31.12. 1999

356,2

293,5

222,3

304,9

Zdroj: CRA Rating


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS