ČLÁNOK
Slovensko vyčerpalo z peňazí EÚ do konca apríla 54 %
13. mája 2014

 Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 ku koncu apríla tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch takmer 6,276 mld. eur, čo je 54,01 % z celkového záväzku 11,619 mld. eur. Využitie európskych zdrojov oproti koncu marca vzrástlo o 133,76 mil. eur, resp. o 1,15 percentuálneho bodu. Čerpanie eurofondov oproti vlaňajšiemu aprílu sa medziročne zvýšilo o 31,8 %, alebo o 1,514 mld. eur a miera čerpania o 13,07 percentuálneho bodu.

Podľa informácií ministerstva financií vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu apríla poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 6,479 mld. eur a navyšujú úroveň čerpania na 55,76 %. V porovnaní s koncom marca je to viac o 100,51 mil. eur, resp. o 0,86 percentuálneho bodu. Nezrovnalosti a vratky pri zdrojoch EÚ dosiahli 208,45 mil. eur, o ktoré je celkové čerpanie nižšie. Do konca tohto roka treba vyčerpať a voči Európskej komisii deklarovať finančné prostriedky v minimálnej sume 246,16 mil. eur.

Domáce spolufinancovanie projektov v štrnástich programoch ku koncu apríla dosiahlo spolu 1,048 mld. eur, čo je 53,65 % zo záväzku 1,954 mld. eur. Na nezrovnalosti a vratky pri národných zdrojoch pripadlo 42,41 mil. eur. Operačný program Zdravotníctvo ku koncu apríla využil zo zdrojov EÚ 87,22 % (218,04 mil. eur z 250 mil. eur), Regionálny operačný program 72,53 % (1,127 mld. eur z 1,555 mld. eur), program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 65,04 % (60,32 mil. eur z 92,74 mil. eur), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 64,98 % (611,62 mil. eur z 941,3 mil. eur), Interact II 60 % (18,09 mil. eur z 30,15 mil. eur), Technická pomoc 56,72 % (55,36 mil. eur z 97,6 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 54,71 % (7,06 mil. eur z 12,9 mil. eur).

Program Bratislavský kraj z peňazí EÚ vyčerpal 53,94 % (51,36 mil. eur z 95,21 mil. eur), Výskum a vývoj 51,04 % (617,32 mil. eur z 1,209 mld. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 49,26 % (476,93 mil. eur z 968,25 mil. eur), Doprava 48,98 % (1,548 mld. eur z 3,160 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 47 % (396,52 mil. eur z 843,6 mil. eur), Životné prostredie 46,87 % (852,95 mil. eur z 1,820 mld. eur) a Vzdelávanie 43,22 % (234,56 mil. eur z 542,73 mil. eur).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS