ČLÁNOK


,

Slovensko v projekte HESO s priemerným ratingom 63,9
7. mája 2002

Slovensko dosiahlo najvyššie priemerné ratingové hodnotenie spomedzi krajín Višegrádskej štvorky za prvé tri mesiace tohto roku vo výške 63,9 bodu v rámci prieskumu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (HESO). Pre SR to znamená zlepšenie o štyri body oproti poslednému kvartálu vlaňajška. Priemerný rating prvého štvrťroka 2002 Českej republiky bol na úrovni 56,5 bodu, Poľska 36,9 bodu a v prípade Maďarska dosiahlo hodnotenie záporných 16,9. Agentúru SITA o tom informoval Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

V prípade SR účastníci prieskumu najpriaznivejšie hodnotili privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu, ktorej prisúdili 173,1 bodu, a samotný predaj označili za transparentný a predajnú cenu za adekvátnu podmienkam súťaže. So 159,9 bodu získal druhé miesto v hodnotení zákon o elektronickom podpise, ďalšími ocenenými opatreniami boli projekt informatizácie súdnictva, predaj Slovenskej poisťovne a návrhy zákonov o vyšších súdnych úradníkoch a o konflikte záujmov. Naopak, ako nezodpovedný a škodlivý bol hodnotený poslanecký návrh na odškodnenie klientov zbankrotovaných nebankových subjektov, hoci účastníci ocenili, že vláda tento návrh zamietla. Kriticky vnímali aj návrhy na odstupné a rôzne výhody pre poslancov Národnej rady SR ako napríklad bezplatnú leteckú dopravu.

V ČR získala rating 176,8 bodov rýchla digitalizácia archívov dôchodkového zabezpečenia, ktorá skráti čas výpočtu dôchodkov zo súčasných šesť týždňov na niekoľko dní a umožní vytvoriť systém individuálnych penzijných účtov na sporenie dôchodkov občanov. K zlepšeniu platobnej morálky by mal podľa účastníkov prieskumu prispieť vznik úverového registra neplatičov. Zákon o platobnom styku skracuje lehotu domácich medzibankových prevodov na dva dni, zahraničných na päť a prevod v rámci jednej banky na jeden deň. Rozhodnutie vlády ČR zlúčiť spoločnosť České elektroenergetické závody s regionálnymi distribútormi energie odborníci vnímali negatívne ako posilnenie pozície tohto prirodzeného monopolu. Kriticky sa stavali aj k deblokácii ruského dlhu 2,5 mld. USD, ktorý vláda predala firme Falcon Capital približne za 20 % jeho účtovnej hodnoty.

Najlepšie hodnotenie 169,4 bodu od poľských účastníkov prieskumu získalo opatrenie Národnej banky Poľska (NBP) znížiť kľúčové úrokové sadzby o 1,5 až 2 percentuálne body. Priaznivo posúdili aj negociačnú stratégiu poľskej vlády počas španielskeho predsedníctva v Európskej únii, ktorá predpokladá ukončiť prístupové rokovania v tomto roku a prijatie do únie už v roku 2004. Najhoršie hodnoteným opatrením v Poľsku v prvom štvrťroku 2002 bolo uznesenie parlamentu vyzývajúce centrálnu banku podporovať hospodársku politiku vlády, ktoré podľa účastníkov obmedzí nezávislosť NBP pri formovaní menovej politiky.

V minulom štvrťroku ocenili maďarskí experti hodnotou 106,1 bodu podporu regionálneho rozvoja, na ktorú maďarská vláda vyčlenila približne 30 mld. HUF. S pozitívnym ohlasom sa stretlo aj zvýhodnenie úverov na kúpu bytov vo forme dotácie na úrokové platby z pôžičiek a garancie maximálneho úroku vo výške 6 % počas 20 rokov. Odborníci kritizovali presunutie najväčšieho maďarského poľnohospodárskeho podniku Babolna pod správu štátom ovládanej Maďarskej rozvojovej banky, ktorá má podnik pripraviť na privatizáciu. Podľa expertov to znížilo transparentnosť procesu privatizácie, ktorú inak odborníci podporili.

V projekte HESO sa štvrťročne vyjadrujú nezávislí odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej a výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v ich štáte a sprostredkúvajú tak názor odbornej verejnosti na ekonomické a sociálne opatrenia ovplyvňujúce kvalitu života občanov krajiny. Jednotlivé ekonomické opatrenia hodnotia účastníci prieskumu v škále od kladných do záporných 300 bodov.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS