ČLÁNOK
Slovensko v hodnotení konkurencieschopnosti zaostáva
13. marca 2002

Slovensko sa pri hodnotení indexu rastovej konkurencieschopnosti v minulom roku umiestnilo na 40. mieste nasledované Poľskom. Spomedzi kandidátskych krajín usilujúcich sa o vstup do Európskej únie (EÚ) Slovensko v hodnotení predbehlo Maďarsko, Slovinsko aj Česká republika, ktorá sa umiestnila na 37. mieste. Najúspešnejšou krajinou sveta sa v hodnotení stalo Fínsko, nasledované Spojenými štátmi americkými a Kanadou. V hodnotení indexu bežnej konkurencieschopnosti bola situácia na prvých dvoch miestach rovnaká, tretiu priečku obsadilo Holandsko. Slovensko sa umiestnilo na 39. mieste. Rovnako ako pri prvom indexe ho predbehli Maďarsko, Slovinsko aj ČR, v tesnom závese za ním zostalo aj v tomto prípade Poľsko. Vyplýva to z informácií, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytla Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

Obidva tieto indexy sú súčasťou minuloročnej Správy o globálnej konkurencieschopnosti, ktorej autorom je Svetové ekonomické fórum a Harvardská univerzita. Oficiálnym partnerom týchto inštitúcií pri vypracovávaní tohtoročnej správy bude práve PAS. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol koordinátor tohto projektu Ján Marušinec, index rastovej konkurencieschopnosti hodnotí súhrn podmienok vytvorených pre ekonomický rast danej krajiny v najbližších piatich rokoch. Index bežnej konkurencieschopnosti sleduje efektívnosť využitia súčasných kapacít v konkrétnom hospodárstve.

Čiastkovými súčasťami indexu rastovej konkurencieschopnosti sú technologický index, v hodnotení ktorého sa SR dostala na 29. miesto, index verejných inštitúcií, kde Slovensko obsadilo 38. miesto a index makroekonomického prostredia. Pri jeho hodnotení SR obstála najhoršie, keď sa umiestnila až na 64. priečke. Slovensko aj v týchto prípadoch predbehli všetci traja stredoeurópski konkurenti, ktorí obstáli lepšie v hodnotení oboch kľúčových súhrnných indexov. V prípade indexu bežnej konkurencieschopnosti sa čiastkovo hodnotili aktivity a stratégia podnikov a kvalita podnikateľského prostredia. Pri prvom ukazovateli SR obsadila 57. miesto a v druhom 36. priečku.

Cieľom Správy o globálnej konkurencieschopnosti je zmapovať aktuálnu ekonomickú situáciu v 75 krajinách sveta a načrtnúť vyhliadky ich hospodárskeho rastu v horizonte piatich rokov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku autori na základe získaných údajov zostavia rebríčky jednotlivých krajín podľa indexu bežnej aj rastovej konkurencieschopnosti.

PAS s cieľom zhromaždiť potrebné údaje oslovuje formou dotazníka viac ako dvesto vybraných slovenských podnikov. Zber údajov bude ukončený v apríli tohto roku, celosvetová prezentácia výsledkov sa uskutoční v polovici septembra. Závery obsiahnuté v Správe o globálnej konkurencieschopnosti môžu významným spôsobom ovplyvniť rozhodovanie štátnej administratívy a pre vládu SR sa môžu stať cenným podnetom na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). PAS združuje podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré ročne dosahujú tržby na úrovni 130 mld. Sk a zamestnávajú približne 40-tisíc pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS