ČLÁNOK
Slovensko sa vo štvrtok oficiálne stane členom OECD
13. decembra 2000

Slovenská republika sa de jure stane tridsiatym členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Kabinet preto v stredu ukončil činnosť Rady vlády pre spoluprácu SR s touto organizáciou. Zároveň podľa vicepremiéra pre ekonomiku schválil vytvorenie Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD a ďalšiu účasť na aktivitách organizácie ako členskej krajiny. Vznikne tiež Riadiaca skupina koordinačného výboru, pričom bude užším manažérom postupu rezortov a ostatných orgánov štátnej správy voči OECD.

Po tom, čo francúzska vláda vo štvrtok ako depozitár preberie od Slovenska ratifikačné listiny, vznikne Slovensku povinnosť zaplatiť 6 mil. Sk (900 tis. francúzskych frankov) ročného členského. „Okrem toho vláda schválila aj 450 tis. francúzskych frankov dobrovoľného príspevku splatného tiež raz za rok,“ informoval Ivan Mikloš, podľa ktorého však OECD prijatie Slovenska stojí šesť až sedemkrát viac. „Samotné výhody členstva sú však nespochybniteľné,“ dodal Mikloš.

Ratifikačnú listinu o pristúpení Slovenska k OECD odovzdá vo štvrtok šéf slovenskej diplomacie Eduard Kukan v sídle organizácie v Paríži. Vláda SR 25. februára 1994 oficiálne podala prihlášku za člena riadneho člena OECD. V priebehu prvých štyroch rokov proces integrácie do OECD prakticky stagnoval. Posun v prístupových procesoch nastal až po nástupe súčasnej vlády. Po prijatí opatrení zo strany SR v oblasti bankovníctva, pohybu kapitálu a podpory zahraničných investícií a vyriešení sporov medzi USA a Francúzskom v audiovizuálnej oblasti, dostala SR oficiálnu pozvánku za člena OECD 28. júla tohto roku. Dohoda medzi SR a OECD o pozvaní Slovenska k prístupu k Dohovoru o OECD bola následne podpísaná 28. septembra a 26. októbra ju ratifikovala Národná rada SR.

OECD, ktorá vznikla v roku 1961, združuje demokratické štáty sveta s fungujúcou trhovou ekonomikou. Prioritou týchto štátov je snaha o zaistenie trvalého hospodársky rastu a podpora sociálneho a hospodárskeho blahobytu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS