ČLÁNOK
Slovensko sa v minulom roku dostalo po prvýkrát od roku 1994 do zápornej čistej investičnej pozície.
29. júna 1998

Prepad v porovnaní s výsledkom roku 1996 pritom dosiahol 55,8 mld. Sk. Aktíva zahŕňajúce priame a portfóliové investície v zahraničí a ostatné investície úverového charakteru slovenských subjektov v zahraničí dosiahli 370,1 mld. Sk, čím medziročne stúpli o 42,8 mld. Sk. Omnoho výraznejší rast zaznamenali pasíva, ktoré ku koncu roka vykázali hodnotu 402,5 mld. Sk. Pasíva v rámci vykazovanej medzinárodnej investičnej pozície SR obsahujúce priame, portfóliové a ostatné (úverové) investície zahraničných subjektov v SR, stúpli vlani o takmer 99 mld. Sk. Na celkovom zápornom výsledku sa podieľal predovšetkým výrazný nárast zahraničných pôžičiek slovenským subjektom, ktoré v porovnaní s ultimom roka 1996 stúpli vlani o 48,6 mld. Sk na 182,9 mld. Sk. Priame zahraničné investície do SR naopak vzrástli iba nepatrne o 5,4 mld. Sk na 62,7 mld. Sk a portfóliové investície vykázali pri 2,9-miliardovom raste na konci roka 1997 hodnotu 20,8 mld. Sk. V roku 1996 bola čistá investičná pozícia SR kladná vo výške 23,5 mld. Sk, pričom v predchádzajúcom roku to bolo až 84,6 mld. Sk. V roku 1994 vykázala SR medzinárodnú čistú investičnú pozíciu vo výške 73,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS