ČLÁNOK
Slovensko sa podieľa na pomoci Juhoslávii
29. decembra 2000

Súčasnú energetickú krízu sa snaží Juhoslovanskej zväzovej republike pomôcť preklenúť aj Slovensko. Už v novembri poskytli energetické a chemické spoločnosti JZR humanitárnu pomoc vo výške 6,25 mil. Sk. Išlo o dodávky dvoch regulačných staníc pre plynárenskú distribučnú sieť, dodávku 1000 metrov štvorcových podlahovej krytiny pre nemocnice, 50 ton umelých hnojív a finančný dar pre spoločnosť Elektroprivreda Serbije. V súčasnosti pomáhajú vojnou zničenému juhoslovanskému hospodárstvu komerčné dodávky elektrickej energie od Slovenských elektrární. Ako informovala hovorca rezortu hospodárstva Peter Benčurik, o ďalších formách a rozsahu humanitárnej pomoci najmä do oblasti energetiky a zdravotníctva rokuje ministerstvo hospodárstva s rezortom financií.

Vzhľadom na výrazné ťažkosti najmä vo výrobe a rozvode elektrickej energie a v zabezpečení dodávok tepla pre obyvateľov sa medzinárodná podpora pre JZR orientuje prioritne na energetiku. Kapacita domácej produkcie elektrickej energie v JZR je približne 60 GWh denne a spotreba vyžaduje minimálne 80 GWh, krajina tak potrebuje vykryť deficit 20 GWh. V oblasti tepla potrebovala JZR dodávky vykurovacieho oleja v minimálnom mesačnom objeme 16 000 ton a 114 mil. resp. 136 mil. metrov kubických zemného plynu v novembri a decembri. Bilaterálnu pomoc preto v oblasti energetiky prisľúbili najmä Francúzsko, Taliansko, Ruská federácia a Nórsko.

Obchodná výmena Slovenska s Juhosláviou sa v tomto roku podstatne zintenzívnila. Za obdobie január až november vyviezla SR do JZR tovar v hodnote 1,24 mld. Sk, pričom sa export v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer zdvojnásobil. Dovoz predstavoval 657 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS