ČLÁNOK
Slovensko sa po vstupe do únie stane aj akcionárom EIB
2. novembra 2002

Slovensko a ďalšie kandidátske krajiny sa po svojom vstupe do Európskej únie (EÚ) stanú akcionármi Európskej investičnej banky (EIB) a na jej základnom imaní sa budú musieť podieľať piatimi percentami. Banka má podľa jej viceprezidenta Wolfganga Rotha v úmysle svoje aktivity v nových členských krajinách únie ešte rozšíriť.

Aktivitám Európskej investičnej banky sa v kandidátskych krajinách darí. Tento rok by celková suma jej výhodných pôžičiek mala v dvanástich kandidátskych krajinách dosiahnuť 3,5 mld. eur, čo je o 10 % viac ako vlani. Ďalšie projekty v hodnote 6,4 mld. eur sú v štádiu posudzovania. Banka sa tak stáva najväčším zahraničným veriteľom v strednej a východnej Európe, dvakrát väčším ako napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).

Napriek tomu pri poskytovaní už dohodnutých pôžičiek dochádza podľa viceprezidenta banky Wolfganga Rotha k oneskoreniu, ktoré bolo napríklad v tomto roku spôsobené voľbami na Slovensku a v Maďarsku. Problémy spôsobuje aj zámer niektorých kandidátskych krajín príliš znižovať deficit verejných financií a tým aj znižovať investovanie. Tieto štáty chcú čo najskôr po vstupe do únie splniť maastrichtské kritériá a kvalifikovať sa tak na zavedenie eura. Wolfgang Roth im to však neodporúča, pretože by sa pripravili o rôzne nástroje, ktoré možno využívať na stimulovanie hospodárskeho rastu, či už ide o mieru inflácie, pohyb kurzov alebo úrokových mier.

Vedenie banky chce Slovensku a ďalším kandidátom pomôcť pri získavaní priamych zahraničných investícií, ktorých množstvo by podľa neho malo rásť aj po ukončení privatizácií, a to vďaka lacnej a kvalifikovanej pracovnej sile a zlepšeniu investičného a legislatívneho prostredia.

Veľké investície sú podľa banky potrebné v životnom prostredí a diaľničnej sieti. Kandidátske krajiny sa musia zamerať na budovanie čističiek vôd, pričom tu je dôležitá úloha miestnych samospráv, ktorým môže EIB pri menších projektoch požičiavať cez komerčné banky. Miestne samosprávy, ktoré potrebujú zlepšiť miestnu infraštruktúru, však nemajú dostatočné samofinancovanie a voľné zdroje na investovanie.

Slovensko sa už čoskoro stane akcionárom EIB. Do štyroch rokov bude musieť zaplatiť približne 73 mil. eur v podobe podielu na základnom imaní a kapitálových rezervách. Získa však miesto v Rade guvernérov a v Riaditeľskej rade banky, ktorá doteraz Slovensku požičala 1,25 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS