ČLÁNOK
Slovensko potrebuje zvýšiť ekonomickú výkonnosť
25. septembra 2003

Vláda chce pomocou zdrojov zo štrukturálnych fondov zabezpečiť, aby na Slovensku dosahoval HDP per capita do roku 2006 úroveň 51 – 54 % priemeru krajín Európskej únie (EÚ). Uvádza sa to v novom znení Návrhu pozície SR k Negociačnému mandátu Európskej komisie (EK) k Národnému rozvojovému programu (NRP) pre vyjednávanie CSF, ktorý vláda s pripomienkami schválila na svojom zasadnutí v stredu. Dôvodom pre to je veľmi nízka úroveň tohto ukazovateľa na Slovensku, keď ekonomická výkonnosť všetkých regiónov sa, s výnimkou Bratislavy, pohybuje medzi 37 a 46 % priemeru EÚ. Dosiahnutie tohto strategického cieľa sa má zabezpečiť pomocou štyroch samostatných operačných programov.

Za hlavné disparity súčasného stavu pritom návrh pokladá predovšetkým nízku ekonomickú výkonnosť regiónov, vysokú nerovnováhu na trhu práce a nízku vybavenosť regiónov fixným kapitálom. Ako faktory ďalšieho rozvoja sa považujú stabilné podnikateľské prostredie podporujúce investície, štrukturálne zmeny zvyšujúce súhrnnú produktivitu faktorov, rozvoj malého a stredného podnikania a vylepšenie fungovania trhu práce.

Jednotlivé ciele na dosiahnutie strategického cieľa sú podľa návrhu pripravované podľa jednotlivých operačných programov (OP). V rámci OP Priemysel a služby je nutné zamerať sa na malé a stredné podniky. Cieľom OP Ľudské zdroje je dosiahnutie dostatočných administratívnych kapacít na čerpanie fondov z EÚ a zabezpečenie rovnosti šancí pre ženy a mužov v SR. OP program Poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj sa má sústrediť na dokončenie procesu reštitúcie pôdy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prioritou v OP základná infraštruktúra má byť životné prostredie a doprava. Vláda očakáva, že na dosiahnutie uvedených cieľov bude schopná čerpať prostriedky z eurofondov v sume 1,041 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS