ČLÁNOK
Slovensko plánuje zlepšiť hospodársku spoluprácu s Kubou
2. novembra 2007

Slovensko plánuje zlepšiť hospodársku spoluprácu s KubouMožnosti rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce vidí MH predovšetkým v oblasti dopravy, poľnohospodárskej techniky, lesných traktorov, potravinárskeho priemyslu, rekonštrukcie cementární a zariadení na čistenie odpadových vôd


 


Ministerstvo hospodárstva SR (MH) plánuje zlepšiť hospodársku spoluprácu s Kubou. Rezort hospodárstva pripravil návrh Dohody o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Kubou. Možnosti rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce vidí MH predovšetkým v oblasti dopravy, poľnohospodárskej techniky, lesných traktorov, potravinárskeho priemyslu, rekonštrukcie cementární a zariadení na čistenie odpadových vôd. „Okrem toho pretrvávajú možnosti spolupráce v oblasti zdravotníctva, cestovného ruchu a meteorológie,“ dodáva rezort hospodárstva.


Slovensko v súčasnosti vyváža na Kubu kotle pre elektrárne, elektrické stroje, prístroje na záznam zvuku a obrazu, mlynárske výrobky, slad, škrob a v menšej miere rôzne predmety zo základných kovov, lekárske prístroje, ako aj mlieko a mliečne výrobky. „Objem slovenského dovozu z Kuby nepredstavuje významný objem. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2005, a to 1 mil. USD, pričom v sledovanom období od roku 2000 sa pohybuje na úrovni okolo 0,5 mil. USD ročne,“ konštatuje MH. Na dovoze kubánskych výrobkov do SR mal v minulom roku najväčší podiel tabak a tabakové výrobky, liehoviny a kozmetické a toaletné prípravky. V minulých rokoch medzi dovozné položky patrili aj lieky. „Kuba však môže byť zaujímavým dodávateľom aj takých položiek ako koncentráty medenej, chrómovej či niklovej rudy,“ doplnil rezort hospodárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS