ČLÁNOK
Slovensko od nového roka bez dovoznej prirážky
2. januára 2001

Slovensko od začiatku tohto roka prestalo uplatňovať pri importe dovoznú prirážku, ktorú zaviedlo v polovici roku 1999. Jej pôvodná výška predstavovala 7 %, od začiatku minulého roku sa potom v súlade s dohodami so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) znížila na 5 % a od júla 2000 na 3 %.

Hodnota príjmov rozpočtu z dovoznej prirážky mala podľa zámerov ministerstva financií predstavovať vlani 7,4 mld. Sk, ku koncu novembra však dosahovala už takmer 8,7 mld. Sk. Celoročné zámery tak presiahla o 17,5 %. Rovnako 7,4 mld. Sk očakávala vláda z dovoznej prirážky i v roku 1999, reálne však zaznamenala príjem 8,425 mld. Sk.

Dovozná prirážka, ktorá sa týkala približne 75 % dovozov, nezahrňovala napríklad import liekov a farmaceutických produktov, hoci sa začiatkom minulého roka uvažovalo o zrušení tejto výnimky. Výnimka uplatňovania dovoznej prirážky zostala zachovaná aj v prípade dovozu investičných technológií.

Zrušenie uplatňovania dovoznej prirážky môže zvýšiť sklon k importu, na druhej strane však bude podľa Národnej banky Slovenska pôsobiť spolu s ďalšími faktormi priaznivo na utlmenie rastu spotrebiteľských cien. Slovensko v uplynulom roku vykazovalo vo svojej obchodnej bilancii rýchlejší rast exportu ako importu. Za 11 mesiacov vývoz tovaru medziročne vzrástol o 30,6 % na 502,9 mld. Sk, dovoz bol v hodnote 534,6 mld. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znamená nárast o 26,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS