ČLÁNOK
Slovensko musí udržať pod kontrolou fiškálne hospodárenie
21. novembra 2000

Vláda bude musieť byť veľmi opatrná pri napredovaní v štrukturálnych reformách v podnikateľskom sektore, pri reforme sociálneho systému a reštrukturalizácii bankového sektora, aby udržala fiškálnu pozíciu pod kontrolou. Uvádza sa to v pravidelnom Ekonomickom výhľade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorý zverejnila v Paríži.

„Napriek posilneniu exportu sa rast hrubého domáceho produktu (HDP) na Slovensku v prvom polroku 2000 spomalil, pretože domáci dopyt sa výrazne znížil,“ konštatuje správa. Inflácia pokračovala v klesajúcom trende, pričom v polovici roku poklesla rýchlejšie ako sa očakávalo. Reálne mzdy naďalej klesali, pričom nezamestnanosť, ktorá bola už aj tak dosť vysoká, rástla. Ako ďalej konštatovala OECD, vláda udržala reštriktívnejšiu fiškálnu politiku, ktorú prijala v polovici roku 1999, hoci pravdepodobne použije výrazné príjmy z privatizácie na mierne uvoľnenie politiky počas posledného štvrťroku. Predpovedá sa, že rast HDP sa mierne zvýši, keďže štrukturálne zmeny postupne podporujú rast tvorby pracovných miest v podnikateľskom sektore a domáci dopyt oživuje.

V nasledujúcom roku by mali podľa správy OECD viesť k určitému oživeniu domáceho dopytu dva prechodné faktory. Po prvé, vláda plánuje investovať významnú hotovostnú sumu v hodnote 25 mld. Sk, ktorú získala z privatizácie telekomunikácií, do reštrukturalizácie bankového sektora, na splatenie vládou garantovaných dlhopisov, na splatenie nedoplatkov v zdravotníctve a do výstavby bytov. Po druhé, privatizačné bondy v hodnote 27 mld. Sk, emitované v roku 1995, budú splatné v priebehu roku 2001.

Robustný rast exportu (v prvej polovici roku 2000 medziročne o 18 %) sa zatiaľ neprejavil vo všetkých sektoroch ekonomiky, avšak keďže vykompenzoval pokles domáceho dopytu, pomohol odvrátiť prechodnú recesiu súvisiacu s reštrukturalizáciou. Podľa OECD, iba ak štrukturálne zmeny umožnia oživenie v podnikateľskom sektore, očakávané zmiernenie fiškálnej politiky povedie k obnove spotrebiteľskej dôvery a stabilnému rastu domáceho dopytu. „Aby vláda dokázala udržať nízke medzinárodné finančné náklady, musí dokončiť reformy, ktoré implementuje v bankovom sektore, a musí rozvinúť svoje plány na dosiahnutie finančnej stability v sociálnom systéme. Takéto opatrenia sú tiež potrebné na zvýšenie dôvery voči slovenskej ekonomike vo svete,“ dodáva OECD, podľa ktorej by to viedlo k zvýšeniu priamych zahraničných investícií, ktoré by zo strednodobého hľadiska zabezpečili rast podielu exportu s pridanou hodnotou na celkovom exporte Slovenska.

OECD je ďalšou organizáciou, ktorá upozorňuje SR na nutnosť dodržiavania fiškálnej disciplíny. Nedávno sa podobné varovania objavili tiež v hodnotiacej správe Európskej komisie. Podľa aktuálnych odhadov ministerstva financií by mal schodok verejných financií v závislosti od použitia príjmov z privatizácie predstavovať 3,3 – 3,6 % HDP. V budúcom roku by sa toto číslo mohlo dostať až k úrovni 5 % z očakávaného HDP. Podľa OECD bude tothoročný deficit verejných financií na úrovni 3,8 % HDP, v budúcom roku potom 4,2 % HDP a v roku 2002 by mal deficit predstatovať 4 % HDP.

Slovensko sa ešte v tomto roku stane oficiálne 30. riadnym členom OECD, keď po niekoľkoročnom úsilí podpísalo prístup k Dohovoru o OECD 28. septembra tohto roku. Aby sa Slovensko stalo 30. riadnym členom tohto „klubu bohatých“, musí dokumenty ešte ratifikovať prezident Rudolf Schuster a následne budú uložené v depozitári francúzskej vlády. Národná rada SR už príslušné dokumenty ratifikovala. Celý tento proces by sa mal ukončiť v decembri tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS