ČLÁNOK
Slovensko je siedmou najslobodnejšou postkomunistickou ekonomikou
28. júna 2002

Slovensko je siedmou ekonomicky najslobodnejšou postkomunistickou krajinou, čo znamená v medziročnom porovnaní zhoršenie o jednu priečku, keď sa pred SR vďaka razantnejším systémovým reformám dostalo Slovinsko. Vyplýva to z najnovšieho hodnotenia ekonomickej slobody, ktoré vypracovala Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci s kanadským Fraser Institute a ďalšími vyše 50 nezávislými inštitútmi z celého sveta.

Spomedzi štrnástich postkomunistických krajín, pre ktoré je možné získať potrebné údaje, je ekonomicky najslobodnejšou opäť Estónsko. Na druhú priečku sa zo štvrtého minuloročného miesta prepracovala ČR, tretie je Lotyšsko. Na štvrtom mieste sa umiestnilo Maďarsko, ktoré si pohoršilo o dve miesta, piata je Litva a šieste Slovinsko, ktoré si vymenilo svoje miesto so Slovenskom. V druhej polovici sa umiestnilo napríklad Poľsko, Chorvátsko a Rusko.

Nadácia F. A. Hayeka pokladá stav ekonomickej slobody v SR za neuspokojivý. Na zlepšenie tejto situácie je podľa nej potrebné zásadne znížiť vysokú mieru prerozdeľovania, čo predpokladá uskutočnenie podstatných systémových reforiem v oblasti sociálnej sféry, najmä v dôchodkovom systéme, ďalej v zdravotníctve, školstve, poľnohospodárstve a štátnej správe. Nadácia ďalej zdôraznila potrebu reformy daňového systému, úplnej privatizácie podnikov v sieťových odvetviach a ostatných tzv. strategických podnikov, úplnej liberalizáciu zahraničného obchodu a zníženia miery regulácie. Za kľúčové však nadácia pokladá razantné zlepšenie vymáhateľnosti práva a zaistenie ochrany súkromného vlastníctva.

Index ekonomickej slobody, ktorý je určený pomocou 37 ukazovateľov, hodnotí celkovo 123 krajín. Rovnako ako po minulé roky, v prvej desiatke sa umiestnili Hongkong, Singapur, USA, Británia, Nový Zéland, Švajčiarsko, Írsko, Austrália, Kanada a Holandsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS