ČLÁNOK
Slovensko emitovalo obligácie vo výške 1,643 mld. USD
17. marca 1999

O niečo menší objem 1,309 mld. USD emitovalo do konca minulého roka Poľsko, pričom obligácie emitované Českou republikou dosiahli 537 mil. USD. Najvyšší objem prostriedkov spomedzi krajín Vyšegradskej štvorky emitovalo na zahraničných trhoch Maďarsko a to vo výške 12,492 mld. USD. Pritom ešte ku koncu roka 1997 predstavoval objem emitovaných obligácii SR v zahraničí 430 mil. USD, v Čechách bol 331 mil. USD, v Poľsku dosiahol 1,261 mld. USD a v Maďarsku predstavoval 11,495 mld. USD.

Multilaterálne pohľadávky od Svetovej banky, IDA a Medzinárodného menového fondu voči Slovensku sú k ultimu minulého roka 428 mil. USD, voči Českej republike predstavujú 380 mil. USD. Pohľadávky týchto inštitúcii voči Maďarsku sú vyššie a to 399 mil. USD avšak podstatne menšie ako v Poľsku, kde pohľadávky spomenutých inštitúcií dosiahli 2,156 mld. USD.

Vyplýva to zo štatistického prehľadu zahraničnej zadlženosti 176 rozvojových krajín, ktorý spoločne vypracovali Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Medzinárodný menový fond (MMF), Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová banka. „Uvedené údaje síce neposkytujú absolútne kompletné a konzistentné informácie o celkovej zadlženosti v každej krajine, avšak sú doteraz najucelenejším súhrnom najkvalitnejších medzinárodných komparatívnych údajov o externej zadlženosti,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení menovaných organizácií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS