ČLÁNOK
Slovensko chce v tomto roku splniť 167 úloh zo správy EK
15. januára 2001

Slovensko by malo v tomto roku splniť 167 prevažne legislatívnych úloh, ktoré vyplývajú z pravidelnej správy Európskej komisie (EK). Termíny na ich prijatie sú záväzné a ich neplnenie by podľa vicepremiéra pre integráciu Pavla Hamžíka znamenalo, že kapitoly, ktoré Slovensko pri rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) uzavrelo, by mohli opäť otvorené. Za „napäté“ Hamžík označil schválenie novely ústavy i legislatívy, ktorá s ňou súvisí, zákon o súdoch a sudcoch, novelu zákona o Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) a zákon o vyšších územných celkoch.

Slovensko už teraz zaostáva v oblasti pracovného práva, chýba najmä novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Medzi uzavreté kapitoly, v ktorých má SR záväzky, patrí Štatistika, pričom nový zákon o štátnej štatistike by mal byť hotový do augusta. V kapitole Veda a výskum je potrebný zákon o vede a technike a nový zákon o SAV, v kapitole Vzdelávanie – zákon o vysokých školách, v Ochrane spotrebiteľa a zdravia – zákon o spotrebných úveroch a vo Vonkajších vzťahoch – zákon o Eximbanke.

Hamžík považuje za úspech, že počas švédskeho predsedníctva EÚ by malo Slovensko otvoriť ďalších 12 kapitol. V 13. kapitole, ktorou je Finančná kontrola, Slovensko nedosiahlo taký pokrok, aby o nej mohlo začať s úniou rokovať. Vicepremiér preto považuje za dôležité posilnenie nezávislosti NKÚ, audítorov a boja s podvodmi, ktoré súvisia s DPH a clom.

Prechodné obdobie pokiaľ ide o voľný pohyb pracovnej sily podľa Hamžíka nie je potrebou len členských krajín EÚ, najmä Rakúska a Nemecka, ktoré susedia s kandidátskymi štátmi, ale je aj v záujme Slovenska. Upozornil, že neobmedzená možnosť pracovať v zahraničí po vstupe SR do únie by mohlo znamenať odchod mnohých expertov zo Slovenska. Podľa Hamžíka, mzdy sa nebudú môcť vyrovnať úrovni EÚ, je však potrebné vytvárať podmienky, ktoré by Slovensko priblížili k európskym štandardom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS