ČLÁNOK
Slovensko bude hodnotiť nová ratingová agentúra
7. marca 2001

Svoj vstup na slovenský trh oznámila nová ratingová agentúra Czech Rating Agency (CRA). Spoločnosť chce na základe svojich lokálnych skúseností s agentúrou Moody´s Investors Service pomôcť pri budovaní štandardného ekonomického prostredia na Slovensku. Informoval o tom predstaviteľ CRA Ľubomír Kupecký. Hlavným zámerom novej ratingovej agentúry je podľa jej predstaviteľov pomôcť slovenským subjektom získať lepšie úverové podmienky ako aj strategických investorov. Na druhej strane umožní zahraničným podnikom vyhľadať vhodné investičné príležitosti.

CRA už v súčasnosti pôsobí v Českej republike, kde hodnotí viac ako 45 subjektov. Agentúra podpísala na jeseň zmluvu o pridružení so spoločnosťou Moody´s Investors Service. CRA sa tak stala šiestou afiliáciou tejto spoločnosti na svete a prvou v strednej a východnej Európe. CRA plánuje na Slovensku v tomto roku vytvoriť rating pre 10 až 15 klientov.

Ako uviedol senior analytik Moody´s Alexander Kockerback, agentúra na Slovensku hodnotí tri banky a dve vládne organizácie. Svojim ratingom hodnotí tiež dlh v zahraničnej mene, ktorému priradila rating BA1 s pozitívnym výhľadom. Agentúra pozitívne hodnotí zníženie fiškálneho schodku a deficitu bežného účtu platobnej bilancie, ku ktorému prispelo aj zavedenie systému voľne plávajúceho menového kurzu v roku 1998. Sprísnená fiškálna politika a daňové úľavy pre investorov by mali tiež prispieť k priamym zahraničným investíciám na Slovensku. Za riziká však považuje vysokú nezamestnanosť, značné výdavky vlády na zmiernenie jej dopadu, ako aj vysokú infláciu z dôvodu cenovej liberalizácie. Negatívnym faktorom sú aj vysoké fiškálne náklady spojené s reštrukturalizáciou. Hlavnou otázkou určujúcou zmenu ratingu SR bude podľa predstaviteľov CRA vyriešenie zadlženosti sociálneho sektora a vyriešenie potenciálnych pohľadávok sektorov voči vláde. Moody´s je však podľa slov A. Kockerbacka optimistická ohľadom vývoja slovenskej ekonomiky a verí, že Slovensko čoskoro vstúpi do Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS