ČLÁNOK
Slovensko a NATO
22. novembra 2002

Podľa čl. 10 Severoatlantickej zmluvy ,,zmluvné strany môžu na základe jednomyseľnej zhody pozvať ktorýkoľvek iný európsky štát, schopný podporovať princípy tejto zmluvy a prispieť k bezpečnosti severoatlantickej oblasti, aby pristúpil k tejto zmluve“. Pre každé pristúpenie k Severoatlantickej zmluve sa vyžadujú aj nasledujúce kroky:

– rozhodnutie Severoatlantickej rady (NAC) o poverení generálneho tajomníka úlohou informovať krajinu o tom, že spojenci zaujali pozitívne stanovisko k jej prístupu a začatiu rozhovorov,

– oficiálne oznámenie krajiny generálnemu tajomníkovi o jej pevnom odhodlaní vstúpiť do aliancie v súlade s domácimi právnymi požiadavkami,

– detailné konzultácie s krajinou o protokole o pristúpení,

– formulácia protokolu o pristúpení spojencami,

– schválenie a podpísanie protokolu o pristúpení Severoatlantickou radou,

– ratifikácia, prijatie alebo schválenie protokolu o pristúpení spojencami a jeho vstup do platnosti,

– formálne pozvanie krajiny k pristúpeniu k Severoatlantickej zmluve,

– uloženie dokumentu krajiny o pristúpení u vlády Spojených štátov amerických.

Časový odstup medzi prvým a posledným krokom trvá niekoľko rokov. Česká republika, Poľsko a Maďarsko dostali pozvánku do NATO na samite aliancie v Madride v roku 1997. Dokumenty o pristúpení však u vlády USA uložili až 12. marca 1999, a vtedy sa uvedené krajiny stali oficiálnymi členmi aliancie.

Aliancia vznikla 4. apríla 1949 podpisom Severoatlantickej zmluvy, označovanej tiež ako Washingtonská zmluva. Podpísalo ju 10 európskych a dva severoamerické štáty a v rokoch 1952 a 1982 sa k aliancii pripojili ďalšie štyri európske krajiny. V marci 1999 sa počet rozšíril na súčasných 19 krajín. Členmi NATO sú: Belgicko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Island, Grécko, Holandsko, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Turecko, Spojené štáty americké, Spolková republika Nemecko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia.

Severoatlantická zmluva vychádza z Charty OSN. Kľúčový je článok 5, podľa ktorého zmluvné strany považujú ozbrojený útok proti jednej alebo niekoľkým z nich za útok proti všetkým a zaväzujú sa v takom prípade prísť na pomoc napadnutým členom.

Najvyšším orgánom NATO je samit aliancie. Najvýznamnejším stálym orgánom NATO je Severoatlantická rada (North Atlantic Council – NAC), ktorá má efektívnu politickú právomoc a kompetencie prijímať rozhodnutia. Rada je zložená zo stálych predstaviteľov všetkých 19 členských krajín NATO. Rozhodnutia NATO sú prijímané na základe konsenzu, po diskusii a konzultáciách medzi členskými krajinami. Všetky rozhodnutia uskutočnené pod záštitou NATO musia byť schválené všetkými členskými krajinami.

Chronológia vzťahov

november 1993

Aliancia privítala záujem Slovenska o členstvo v NATO a vyjadrila mu podporu rovnako ako ČR, Maďarsku a Poľsku.

január 1994

Americký prezident Bill Clinton povedal, že Partnerstvo pre mier nemožno chápať ako náhradu členstva v NATO, ale ako prípravu na prijatie. Prezidenta M. Kováča ubezpečil, že Slovensko má rovnaké postavenie ako ostatné tri štáty Visegrádskej štvorky.

február 1994

Premiér V. Mečiar podpísal rámcový politický dokument o pristúpení SR k projektu Partnerstvo pre mier.

október 1995

Vláda USA zaslala Slovensku demarš, v ktorom pripomenula, že kľúčom podpory krajiny je pokrok v transformácii krajiny a plnenie požadovaných demokratických kritérií.

máj 1997

Referendum o vstupe SR do NATO bolo vyhlásené za neplatné.

júl 1997

Samit NATO v Madride rozhodol, že na konzultácie o rozširovaní aliancie budú v prvej vlne prizvané Poľsko, Maďarsko a ČR.

marec 1998

Generálny tajomník NATO Javier Solana na návšteve SR povedal, že riešenie problémov, ktoré sú prekážkou pre začlenenie Slovenska do NATO je v Bratislave, nie v Bruseli.

marec 1999

Vláda SR súhlasila s otvorením slovenského vzdušného priestoru pre lietadlá NATO v súvislosti s operáciou aliancie Spojenecká sila v Juhoslávii.

apríl 1999

Slovensko bolo na washingtonskom samite zaradené na zoznam kandidátskych krajín na vstup do NATO.

marec 2001

NR SR prijala novú bezpečnostnú stratégiu, ktorá počíta so vstupom krajiny do NATO.

november 2002

Slovensko dostalo pozvanie do NATO.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS