ČLÁNOK
Slovenské vládne a súkromné subjekty čerpali v minulom roku úvery v hodnote 75,338 mld. Sk.
23. apríla 1998

Splácanie prostriedkov získaných zo zahraničných zdrojov pritom zostalo v týchto rokoch takmer na rovnakej úrovni. V roku 1997 slovenské subjekty splatili 37,997 mld. Sk, čo je o necelých 5 % viac ako v roku 1996. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Najväčšou mierou sa na čerpaní zahraničných fondov podieľali podniky (52,361 mld. Sk), kde medziročný nárast dosahuje 38 %. Podniky súčasne splatili do zahraničia 16,198 mld. Sk, kým v roku 1996 to bolo 14,283 mld. Sk. Najvyšší percentuálny medziročný rast však zaznamenali úvery čerpané vládou alebo NBS, ktoré v porovnaní s hodnotou v roku 1996 stúpli o 498 % na 11,378 mld. Sk. Vláda pritom v oboch rokoch splatila takmer nezmenenú výšku úverov (8,086 mld. Sk v roku 1997). Najviac prostriedkov získala vláda, resp. NBS vlani od Eximbank of Japan a od ďalších zahraničných bánk. V roku 1996 sa na úveroch vláde podieľala i Európska investičná banka. Súčasne sa minulý rok znížil objem úverov, ktoré čerpali komerčné banky. Zatiaľ čo v roku 1996 to bolo 20,621 mld. Sk, v minulom roku iba 11,599 mld. Sk (pokles o 43 %). Splácanie zahraničných pôžičiek bankami pokleslo pritom o 173 mil. Sk na 13,713 mld. Sk. Úvery poskytnuté do zahraničia slovenskými subjektmi prispeli do celkovej platobnej bilancie hodnotou 1,447 mld. Sk, keďže zahraničné subjekty splatili 3,543 mld. Sk a čerpali úvery zo SR v hodnote 2,095 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS